Глава 4: Четене на текст

Тази глава описва начина на четене на текст с помощта на „Разказвач“ и начина на получаване на информация относно текст, като например шрифта, цвета на текста и препинателните знаци.

Има няколко начина за четене на текст с помощта на „Разказвач“. Първият и най-лесен начин е да използвате клавишите със стрелки, за да навигирате в даден текст, ако си взаимодействате с документ на текстообработващо приложение, като например Microsoft Word.

Можете също да използвате режима на сканиране за четене на текст. За да включите режима на сканиране, натиснете Caps Lock + Интервал. След това използвайте клавишите със стрелка нагоре или стрелка надолу, за да четете по ред и клавишите със стрелка наляво и стрелка надясно, за да четете по знак. За да научите повече за режима на сканиране, вж. Глава 3: Използване на режима на сканиране.

Когато искате повече контрол над текста, който четете, „Разказвач“ предоставя серия от команди, за да навигирате и четете текст в уеб страници и приложения.

 • За да прочетете даден цял документ или уеб страница от началото, натиснете Caps Lock + H.
 • За да прочетете даден документ от началото до текущата позиция на курсора, натиснете Caps Lock + дясна скоба (]).
 • За да четете без прекъсване от текущото местоположение в даден документ или уеб страница, натиснете Caps Lock + M.
 • За да преместите курсора в началото на даден документ или уеб страница, натиснете Caps Lock + Y.
 • За да преместите курсора в края на даден документ, натиснете Caps Lock + B.

Работа с абзаци, редове, думи и знаци

„Разказвач“ предоставя начини за четене на текст по страница, абзац, ред, дума и знак.

Четене по страница

 • За четене на текущата страница натиснете Caps Lock + Ctrl + U.
 • За четене на следващата страница натиснете Caps Lock + U.
 • За четене на предишната страница натиснете Caps Lock + Shift + U.

Четене по страница

 • За четене на текущата страница натиснете Caps Lock + Ctrl + I.
 • За четене на текущия абзац натиснете Caps Lock + I.
 • За четене на предишния абзац натиснете Caps Lock + Shift + I.

Четене по ред

 • За четене на текущия ред натиснете Caps Lock + Ctrl + O.
 • За четене на следващия ред натиснете Caps Lock + O.
 • За четене на предишния ред натиснете Caps Lock + Shift + O.

Четене по дума

 • За четене на текущата дума натиснете Caps Lock + Ctrl + P.
 • За четене на следващата дума натиснете Caps Lock + P.
 • За четене на предишната дума натиснете Caps Lock + Shift + P.

Четене по знак

 • За четене на текущия знак натиснете Caps Lock + Ctrl + лява скоба ([).
 • За четене на следващия знак натиснете Caps Lock + лява скоба ([).
 • За четене на предишния знак натиснете Caps Lock + Shift + лява скоба ([).

Получаване на повече подробности за текста

„Разказвач“ предоставя различни нива на подробности за характеристиките на даден текст, известни като нива на детайлност. За да промените нивото на детайлност, натиснете Caps Lock + A, докато чуете желаното ниво.

 • Ниво на детайлност 0. Прослушване само на текста.
 • Ниво на детайлност 1. Прослушване на основна информация, като например заглавни нива и грешки в документи като правописни и граматически грешки.
 • Ниво на детайлност 2. Прослушване на информация за често срещано форматиране на уеб страници и в имейли, като например стил на водещите символи и характеристики на текста като получер, подчертан, курсив, долен индекс, горен индекс и цвят.
 • Ниво на детайлност 3. Прослушване на допълнителни анотации, като например горни и долни колонтитули на документ.
 • Ниво на детайлност 4. Прослушване на разширена информация за форматирането, като например име, размер и други стилове на списък на шрифта.
 • Ниво на детайлност 5. Прослушване на информация за оформлението и анимацията, като например типа на анимация, независимо дали даден абзац започва с отстъп и други.

Прослушване на препинателните знаци

„Разказвач“ ви предоставя контрол над броя препинателни знаци, които чувате при четене на текст. Натиснете Caps Lock + Alt + знак плюс (+) или Caps Lock + Alt + знак минус (-), докато чуете режима на препинателни знаци, който искате да използвате: По подразбиране, математически, някои, повечето или всички.

 • По подразбиране. Прослушване на минимален брой или никакви препинателни знаци. Естествени паузи ще обозначават елементите като запетаи и точки.
 • Математически. Прослушване на повечето математически знаци.
 • Някои. Прослушване на повечето препинателни знаци в разговор, като например запетаи и точки.
 • Повечето. Прослушване на допълнителни знаци, като например скоби.
 • Всички. Прослушване на всички препинателни знаци, включително всички специални символи.


Напред: Глава 5: Използване на „Разказвач“ с докосване

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22799 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 9

Обратна връзка