Помощ и поддръжка за лятно часово време

Прилага се за: Windows

Последни новини и горещи теми за лятното часово време


Абонирайте се за блога на Microsoft за лятното часово време и часови зони, за да получите най-новите актуализации на промените в целия свят.

Правила на Microsoft в отговор на промените, свързани с лятното часово време и часовите зони


Много приложения и услуги в облака препращат към основната операционна система на Windows за информация относно лятното часово време (DST) и часовата зона (TZ). За да гарантира, че Windows има най-новите и точните времеви данни, Microsoft непрекъснато наблюдава промените, свързани с DST и TZ, обявени от държавите по света. Microsoft се опитва да въведе тези промени в Windows и публикува актуализация чрез Windows Update (WU). Всяка актуализация на DST/TZ, публикувана чрез WU, ще съдържа най-новите времеви данни и ще замести по-стара актуализация на DST/TZ. 

KB 914387 поддържа списък с актуализации, които са публикувани, заедно с кратко обобщение на съдържанието, което се изпраща с всяка актуализация. Ние се надяваме,  че това ще предостави съгласуван начин, за да са информирани клиентите и партньорите винаги когато подобна актуализация е публикувана.

 

Препоръки

За да може Microsoft да предоставя актуализация възможно най-рано и да гарантира безпроблемно преминаване към нови правила за DST и TZ, Microsoft препоръчва държавите да предоставят следното:
  • Предварително известие с дълъг период (1 година или повече) на планираната промяна
  • Официално публикувано потвърждение на планираните промени на DST или часовите зони
  • Концентрирани усилия за уведомяване на засегнатите граждани относно промяната


Правила за поддръжка на DST/TZ на Microsoft

Тип промяна Подробни данни за промяна Правила за поддръжка на Microsoft Решение
Промяна на правилата на часовите зони на даден регион Поднабор на региона, в който се споделя дадена часова зона, който прави промяна на своите изисквания за DST или променя времевото отклонение на своята часова зона. Изисква се нова часова зона за поднабора от потребители, който променя изискванията, тъй като съществуващата часова зона е необходима и за останалите потребители.

-или-

Нова промяна на DST или TZ, която не съответства на точните параметри на друга TZ, включително точност на историческите времеви данни (от 2010 г.).
Microsoft ще въведе нова часова зона за подобни сценарии.

Ново въвеждане на часовата зона в Windows ще бъде създадено само когато страна/регион (включително зависимите територии) или административна единица от първо ниво на страна/регион (щат, провинция, област и др.) има отделна и различна хронология на компенсации на UTC и правила за DST от въвежданията на съществуващата часова зона. В допълнение към това по-малка географска област (област, град и др.) отговаря на условията за ново въвеждане на часова зона в Windows, когато комбинацията от текущото й компенсиране на UTC и правило за DST не се предоставя от друго въвеждане на часова зона в Windows.

Ако срокът за създаването, тестването и публикуването на актуализация на Windows е недостатъчен, преди тези промени да влязат в сила, Microsoft ще публикува междинни указания в блога за DST , които може да бъдат използвани, докато актуализация на Windows стане налична.
Междинни указания и актуализация на Windows
Промени в началните и крайните дати на DST Модифицирайте съществуваща часова зона, като промените правилото за DST или добавите или премахнете DST от часова зона.

-или-

Като промените времевото отклонение на съществуваща часова зона.
Microsoft ще публикува актуализация на Windows, която въвежда тези промени на DST в съществуващи часови зони в Windows. За да се гарантира, че тези актуализации ще станат налични, преди тези закони да влязат в сила, препоръчваме държавите да предоставят предварително известие с дълъг период (1 година или повече), преди промяната да влезе в сила.

Ако срокът за създаването, тестването и публикуването на актуализация на Windows е недостатъчен, преди тези промени да влязат в сила, Microsoft ще публикува междинни указания в блога за DST , които може да бъдат използвани, докато актуализация на Windows бъде налична.
Междинни указания и актуализация на Windows 
Промени на показваните имена Регион, който има съществуваща часова зона в Windows, обявява промени на името, което се споменава в показваното име на часовата зона в Windows. Microsoft ще актуализира показваното име за съществуващите часови зони за всички поддържани езици и ще публикува актуализация.

Ако срокът за създаването, тестването и публикуването на актуализация на Windows е недостатъчен, преди тези промени да влязат в сила, Microsoft препоръчва използването на съществуващата часова зона, докато бъде налична актуализация на Windows.
Актуализиране на Windows