Приложение B: Команди на клавиатурата и жестове за докосване за „Разказвач“

Това приложение съдържа всички команди на клавиатурата и жестове за докосване, които се поддържат от „Разказвач“ в актуализацията за годишнината на Windows 10.

За да видите списък с всички клавишни комбинации в Windows, вж. Клавишни комбинации в Windows.

За да видите списък с клавишните комбинации в приложенията на Windows, вж. Клавишни комбинации в приложенията.

Команди на клавиатурата за „Разказвач“

Натиснете този клавишЗа да направите това
Клавиш с емблемата на Windows  + EnterСтартиране или изход от „Разказвач“
Caps Lock + EscИзход от „Разказвач“
Caps Lock + MЗапочване на четенето
CtrlСпиране на четенето
Caps Lock + интервалСтартиране на режима на сканиране
Caps Lock + стрелка надясноПреминаване към следващия елемент
Caps Lock + стрелка налявоПреминаване към предишния елемент
Caps Lock + стрелка нагоре или надолуПромяна на изгледа
Caps Lock + F1Показване на списъка с команди за „Разказвач“
Caps Lock + F2Показване на команди за текущия елемент
Caps Lock + EnterИзвършване на основно действие
Caps Lock + Shift + EnterОтваряне на режима на търсене
Caps Lock + AПромяна на режима на детайлност
Caps Lock + Ctrl + плюс (+)Увеличаване на детайлността
Caps Lock + Ctrl + минус (-)Намаляване на детайлността
Caps Lock + Alt + плюс (+) или минус (-)Промяна на режима на препинателни знаци
Caps Lock + Y
Преминаване към началото на текста
Caps Lock + ZЗаключване на клавиша за „Разказвач“ (Caps Lock), за да не се налага да го натискате за всяка клавишна комбинация
Caps Lock + XИгнориране от „Разказвач“ на следващата клавишна комбинация, която използвате
Caps Lock + F12Изключване или включване на четенето на натискане на клавиш
Caps Lock + VПовторение на фраза
Caps Lock + Page Up или Page DownУвеличаване или намаляване на силата на звука за гласа
Caps Lock + плюс (+) или минус (-)Увеличаване или намаляване на скоростта на гласа
Caps Lock + D
Четене на елемент
Caps Lock + FЧетене на разширена информация за елемент
Caps Lock + SЧетене на елемент буква по буква
Caps Lock + WЧетене на прозорец
Caps Lock + RЧетене на всички елементи в съдържащата област
Caps Lock + Num LockВключване или изключване на режима за мишката
Caps Lock + QПреминаване към последния елемент в съдържащата област
Caps Lock + GПреместване на курсора на „Разказвач“ до системния курсор
Caps Lock + TПреместване на курсора на „Разказвач“ до показалеца
Caps Lock + знак тилда (~)Задаване на фокус върху елемент
Caps Lock + BackspaceВръщане с един елемент назад
Caps Lock + InsertПрескачане до свързан елемент
Caps Lock + F10Четене на горния колонтитул на текущия ред
Caps Lock + F9Четене на горния колонтитул на текущата колона
Caps Lock + F8Четене на текущия ред
Caps Lock + F7Четене на текущата колона
Caps Lock + F5Четене на местоположението на текущия ред и колона
Caps Lock + F6Прескачане до клетка в таблица
Caps Lock + Shift + F6Прескачане до съдържание на клетка
Caps Lock + F3Прескачане до следващата клетка в текущия ред
Caps Lock + Shift + F3Прескачане до предишната клетка в текущия ред
Caps Lock + F4Прескачане до следващата клетка в текущата колона
Caps Lock + Shift + F4Прескачане до предишната клетка в текущата колона
Caps Lock + затваряща квадратна скоба (])Четене на текста от началото до курсора
Caps Lock + нула (0)Четене на атрибутите на текста
Caps Lock + HЧетене на документа
Caps Lock + Ctrl + UЧетене на текущата страница
Caps Lock + UЧетене на следващата страница
Caps Lock + Shift + UЧетене на предишната страница
Caps Lock + Ctrl + IЧетене на текущия абзац
Caps Lock + IЧетене на следващия абзац
Caps Lock + Shift + IЧетене на предишния абзац
Caps Lock + Ctrl + OЧетене на текущия ред
Caps Lock + OЧетене на следващия ред
Caps Lock + Shift + OЧетене на предишния ред
Caps Lock + Ctrl + PЧетене на текущата дума
Caps Lock + PЧетене на следващата дума
Caps Lock + Shift + PЧетене на предишната дума
Caps Lock + Ctrl + отваряща квадратна скоба ([)Четене на текущия знак
Caps Lock + отваряща квадратна скоба ([)Четене на следващия знак
Caps Lock + Shift + отваряща квадратна скоба ([)Четене на предишния знак
Caps Lock + YПреминаване към началото на текста
Caps Lock + BПреминаване към края на текста
Caps Lock + JПрескачане до следващото заглавие
Caps Lock + Shift + JПрескачане до предишното заглавие
Caps Lock + KПрескачане до следващата таблица
Caps Lock + Shift + KПрескачане до предишната таблица
Caps Lock + LПрескачане до следващата връзка
Caps Lock + Shift + LПрескачане до предишната връзка
Caps Lock + C    
Четене на текущата дата и час
Бързо натискане на Caps Lock два пътиВключване или изключване на Caps Lock
Caps Lock + EПредоставяне на отрицателна обратна връзка
Caps Lock + Shift + EПредоставяне на положителна обратна връзка
Бързо докосване на Caps Lock + E два пътиОтваряне на диалоговия прозорец за обратна връзка
Caps Lock + Ctrl + стрелка нагореКъм родителския елемент (само когато структурната навигация се предоставя от приложението)
Caps Lock + Ctrl + стрелка надясноКъм следващия елемент от същото ниво (само когато структурната навигация се предоставя от приложението)
Caps Lock + Ctrl + стрелка налявоКъм предишния елемент от същото ниво (само когато структурната навигация се предоставя от приложението)
Caps Lock + Ctrl + стрелка надолуКъм първия дъщерен елемент (само когато структурната навигация се предоставя от приложението)
Caps Lock + N
Преминаване към основния ориентир


Команди на клавиатурата за режима на сканиране

Натиснете този клавишЗа да направите това
Стрелка нагоре и стрелка надолуПреминаване към следващия или предишния ред на текста в дадено приложение или уеб страница
Стрелка надясно и стрелка налявоПреминаване към следващия или предишния знак в дадено приложение или уеб страница
ИнтервалАктивиране на елемент, който искате да използвате, като например бутон или текстово поле
EnterАко се поддържа, извършване на второстепенно действие за даден елемент
Ctrl+ стрелка наляво и Ctrl + стрелка надясноПреминаване към следващата или предишната дума
Ctrl+ стрелка нагоре и Ctrl + стрелка надолуПреминаване към следващия или предишния абзац
H или Shift + H и Alt + стрелка надолу или Alt + стрелка нагореПреминаване към следващото или предишното заглавие
T или Shift + TПреминаване към следващата или предишната таблица
P или Shift + PПреминаване към следващия или предишния абзац
K или Shift + K и Alt + стрелка надясно или Alt + стрелка налявоПреминаване към следващата или предишната връзка
D или Shift + DПреминаване към следващия или предишния ориентир
Ctrl + Alt + стрелка надясно или стрелка налявоПреминаване към следващата или предишната клетка в ред
Ctrl + Alt + стрелка нагоре или стрелка надолуПреминаване към следващата или предишната клетка в колона
Caps Lock + F5Съобщаване на местоположението в таблицата
Caps Lock + F9Съобщаване на заглавието на колоната
Caps Lock + F10 Съобщаване на заглавието на реда
Caps Lock + F7Прочитане на текущата колона от таблицата от начало до край
Caps Lock + F8Прочитане на текущия ред от таблицата от начало до край


Жестове за докосване за „Разказвач“

Използвайте този жест За да направите това
Докосване или плъзгане с един пръстПрочитане на това, което е под пръста ви
Двукратно докосване или задържане с един пръст, последвано от докосване на произволно място на екрана с друг пръстАктивиране на основно действие
Трикратно докосване или задържане с един пръст, последвано от двукратно докосване на произволно място на екрана с друг пръстАктивиране на второстепенно действие
Задържане с един пръст, последвано от докосване на произволно място на екрана с два пръстаСтартиране на плъзгане или допълнителни опции за клавишите
Прелистване наляво или надясно с един пръстПреминаване към следващия или предишния елемент
Прелистване нагоре или надолу с един пръстПромяна на изгледа
Еднократно докосване с два пръстаСпиране на четенето от „Разказвач“
Еднократно докосване с три пръстаПромяна на режима на детайлност
Еднократно докосване с четири пръстаПоказване на командите за „Разказвач“ за текущия елемент
Двукратно докосване с два пръстаПоказване на контекстното меню
Двукратно докосване с три пръстаЧетене на атрибутите на текста
Двукратно докосване с четири пръстаОтваряне на режима на търсене
Трикратно докосване с четири пръстаПоказване на всички команди за „Разказвач“
Бързо плъзгане наляво, надясно, нагоре или надолу с два пръстаПревъртане
Бързо плъзгане наляво или надясно с три пръстаТабулация напред или назад
Бързо плъзгане нагоре с три пръстаПрочитане на текущия прозорец
Бързо плъзгане надолу с три пръстаСтартиране на четене на текст за изучаване
Бързо плъзгане нагоре или надолу с четири пръстаВключване или изключване на семантичното мащабиране, ако се поддържа
Бързо плъзгане наляво или надясно с четири пръстаПреместване на курсора на „Разказвач“ в началото или края на единица


Напред: Приложение C: Гласове за TTS

Обратно към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22806 – Последен преглед: 6.10.2016 г. – Редакция: 4

Обратна връзка