Глава 2: Основни положения за „Разказвач“

Тази глава описва навигацията в клавиатурата за работа с „Разказвач“. Това включва как да се ориентирате на екрана, да намирате и отваряте приложения и да променяте текста, който „Разказвач“ чете. Тя включва и основна подробна информация за настройване на скоростта на говор, силата на звука и начина на спиране на говора за „Разказвач“.

Основна навигация в клавиатурата в Windows

Клавиш Tab, клавиши за курсора и функционални клавиши

В Windows използвайте клавиша Tab или клавишите за курсора (известни още като клавиши със стрелки), за да се придвижвате в приложения и уеб страници. Някои клавиатури имат и функционални клавиши, разположени над клавишите с цифри в най-горната част на клавиатурата. Функционалните клавиши могат да се използват за навигация в някои приложения. На някои клавиатури функционалните клавиши са програмирани да извършват действия, свързани с хардуера, като например настройване на силата на звука. Ако клавиатурата разполага с (функционален) клавиш Fn, трябва да натиснете заедно клавиша Fn и функционалния клавиш, за да използвате функционалния клавиш за други действия.

Клавиш Caps Lock

Когато „Разказвач“ е във включено състояние, натиснете клавиша Caps Lock (известен още като клавиша за „Разказвач“) заедно с други клавиши, за да навигирате и да си взаимодействате с елементи на екрана.

Можете да заключите клавиша за „Разказвач“ в настройките на „Разказвач“, така че да не се налага да натискате клавиша Caps Lock за всяка команда. Когато „Разказвач“ е във включено състояние, отворете настройките на „Разказвач“ в лентата на задачите, изберете Общи, след което изберете Заключване на клавиша за „Разказвач“, за да не се налага да се натиска за всяка команда (Caps Lock).

Клавишни комбинации в Windows

Windows и приложенията на Windows имат клавишни комбинации, които можете да използвате заедно с командите за „Разказвач“. Например натиснете клавиша с емблемата на Windows , за да отворите менюто „Старт“, или натиснете клавиша с емблемата на Windows  + A, за да отворите работния център.

За списък с клавишните комбинации, които можете да използвате в Windows, вж. Клавишни комбинации в Windows.

За списък с клавишните комбинации в приложенията на Windows вж. Клавишни комбинации в приложенията.

Изгледи на „Разказвач“

Освен основните команди на клавиатурата с помощта на клавиша Tab, клавишите за курсора и функционалните клавиши можете да използвате изгледите на „Разказвач“.

Изгледите на „Разказвач“ ви позволяват да променяте начина, по който „Разказвач“ навигира в приложения и уеб страници, и включват следното: елементи, знаци, думи, редове, абзаци, връзки, заглавия, таблици, ориентири и предложения.

„Елементи“ е изгледът по подразбиране при стартиране на „Разказвач“. Даден елемент може да е бутон в дадено приложение, връзка или текст в дадена уеб страница. За преместване по елемент натиснете Caps Lock + стрелка наляво или Caps Lock + стрелка надясно. Когато намерите елемент, който искате да активирате, натиснете Caps Lock + Enter. За да прочете „Разказвач“ текущия елемент, натиснете Caps Lock + D. За да повтори „Разказвач“ последната произнесена фраза, натиснете Caps Lock + V.

За да промените изгледите на „Разказвач“, натиснете Caps Lock + стрелка нагоре или Caps Lock + стрелка надолу.


Изглед „Предложения“

Предложенията са налични при въвеждане на информация в текстово поле в някои приложения и части на Windows. Например при въвеждане на текст в полето за търсене след натискане на клавиша с емблемата на Windows, докато въвеждате, се показват предложения. Когато дадено предложение e налично, „Разказвач“ ви известява с изпълнение на звук и гласово съобщение.

Когато е налично предложение, натиснете Caps Lock + стрелка надолу, за да промените на изгледа „Предложения“, и след това Caps Lock + стрелка наляво или Caps Lock + стрелка надясно, за да преминете към предложението, и Caps Lock + Enter, за да го изберете. Или натиснете клавиша със стрелка нагоре и клавиша със стрелка надолу, за да преминавате между предложенията, и натиснете Enter, за да изберете дадено предложение.

Изглед „Ориентири“

Ориентирите са групи от елементи, които са налични в някои приложения и уеб страници. В Windows 10, приложенията от магазина на Windows и приложението „Време“ също има ориентири. Някои функции на Windows, като например менюто „Старт“, също имат ориентири. За да видите дали даден ориентир е наличен, натиснете Caps Lock + стрелка нагоре, за да превключите към изглед „Ориентири“, и след това използвайте Caps Lock + стрелка наляво или Caps Lock + стрелка надясно, за да се придвижвате в ориентирите.

Работа с приложения и уеб страници

Намиране и отваряне на приложения

За да намерите бързо дадено приложение в Windows 10, натиснете клавиша с емблемата на Windows  на клавиатурата, за да отворите менюто „Старт“, и поставете фокуса в полето за търсене. Въведете името на търсеното приложение и натиснете клавиша Enter, за да го отворите.

Превключване между приложения

За да превключите между отворените приложения на вашия компютър, задръжте натиснат клавиша Alt, след което натиснете клавиша Tab. „Разказвач“ ще произнася имената на отворените приложения, докато ги превъртате. Когато намерите приложението, което искате да използвате, освободете и двата клавиши.

Ако по което и да е време е необходимо да знаете върху кое приложение или прозорец е фокусът, натиснете Caps Lock + W, за да прочетете заглавието и съдържанието на прозореца, върху който е фокусът.

Бърз преглед на съдържание с помощта на режима на сканиране

Когато отворите приложение или уеб страница, можете да извършите бърз преглед с помощта на режима на сканиране, режим на четене и навигация в „Разказвач“. За да включите режима на сканиране, натиснете Caps Lock + Интервал. След това използвайте командите по-долу, за да се придвижвате по заглавие, ориентир или връзка.

 Натиснете този клавиш За да направите това
 H или Shift + H и Alt + стрелка надолу или Alt + стрелка нагоре Преминаване към следващото или предишното заглавие
 D или Shift + D Преминаване към следващия или предишния ориентир
 K или Shift + K и Alt + стрелка надясно или Alt + стрелка наляво Преминаване към следващата или предишната връзка


За четене на съдържанието в повече подробности използвайте клавиша със стрелка нагоре и клавиша със стрелка надолу за придвижване до следващия или предишния ред на текста. Или натиснете Caps Lock + M и „Разказвач“ ще започне да чете непрекъснато от текущото ви местоположение.

За повече информация относно начина на използване на режима на сканиране, включително списък с допълнителни команди, вж. Глава 3: Използване на режима на сканиране.

За повече информация относно четенето на текст вж. Глава 4: Четене на текст .

Промяна на скоростта и силата на звука на говора

Можете да променяте силата на звука или скоростта на говор на „Разказвач“. За да промените силата на звука на „Разказвач“, натиснете Caps Lock + Page Up, за да увеличите силата на звука, или Caps Lock + Page Down, за да намалите силата на звука.

За да промените скоростта, с която говори „Разказвач“, натиснете Caps Lock + плюс (+) и Caps Lock + минус (-).

Спиране на четенето от „Разказвач“

За да спрете четенето от „Разказвач“ по всяко време, натиснете клавиша Ctrl или изберете друга команда.

Изпращане на обратна връзка

Вашата обратна връзка ни помага да подобрим „Разказвач“. За да изпратите обратна връзка, натиснете Caps Lock + E + E (натиснете E два пъти), за да въведете коментари за „Разказвач“. Натиснете Caps Lock + E, за да ни споделите, че не сте недоволни от това, което правите. Можете също така да оставите коментари на уеб сайта Потребителски глас за достъпност на Microsoft. За техническа поддръжка за „Разказвач“ и други помощни технологии на Microsoft се свържете с Answer Desk за лица с увреждания на Microsoft.


Напред: Глава 3: Използване на режима на сканиране

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22808 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)