Глава 3: Използване на режима на сканиране

Прилага се за: Windows 10

Тази глава описва режим на навигация и четене, наречен „Режим на сканиране“. Режимът на сканиране ви позволява да навигирате в приложения, имейли и уеб страници с помощта на клавишите със стрелки. Също така ще можете да използвате често срещани клавишни комбинации за четене на текст и за директно преминаване към заглавия, връзки, таблици и ориентири.

Основи на режим на сканиране

За да включите или изключите режима на сканиране, натиснете „Разказвач“ + клавиш за интервал.

Когато режимът за сканиране бъде включен, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да навигирате в приложения и уеб страници. Натиснете Enter или клавиша за интервал, за да активирате елемент, който искате да използвате, като например бутон в приложение, връзка в уеб страница или текстово поле.

Режимът на сканиране се включва автоматично, когато използвате Microsoft Edge за сърфиране в интернет. Също така се включва автоматично, когато отворите приложение за Windows, където сте го включвали преди.

Ако изключите режима на сканиране за дадено приложение, той ще остане изключен за това приложение, докато не го включите отново. Режимът на сканиране автоматично се изключва в полета за редактиране, така че да можете да въвеждате текст. Натиснете стрелката нагоре или надолу отново, за да напуснете поле за редактиране и да възобновите режима на сканиране.

Команди за режима на сканиране

Когато режимът на сканиране е включен, използвайте клавишите по-долу, за да навигирате в приложения и уеб страници.

 

Натиснете тези клавиши За да направите това:
„Разказвач” + интервал Превключване на режим на сканиране
Enter
Интервал
Основно действие
Shift + Enter
Shift + интервал
Вторично действие
Начало Преместване до първия знак на реда и прочитане
Край Преместване до последния знак на реда и прочитане
P Четене на следващия абзац
Shift + P Четене на предишния абзац
Ctrl + стрелка надолу Четене на следващия ред
Ctrl + стрелка нагоре Четене на предишния ред
Ctrl + стрелка надясно Четене на следващата дума
Ctrl + стрелка наляво Четене на предишната дума
Стрелка надясно Четене на следващия знак
Стрелка наляво Четене на предишния знак
Ctrl + Home Преместване до първия ред на текста и прочитане
Ctrl + End Преместване до последния ред на текста и прочитане
Стрелка надолу Прескачане до следващия текст или елемент
Стрелка нагоре Прескачане до предишния текст или елемент
1 Прескачане до следваща заглавка на ниво 1
Shift + 1 Прескачане до предишна заглавка на ниво 1
2 Прескачане до следваща заглавка на ниво 2
Shift + 2 Прескачане до предишна заглавка на ниво 2
3 Прескачане до следваща заглавка на ниво 3
Shift + 3 Прескачане до предишна заглавка на ниво 3
4 Прескачане до следваща заглавка на ниво 4
Shift + 4 Прескачане до предишна заглавка на ниво 4
5 Прескачане до следваща заглавка на ниво 5
Shift + 5 Прескачане до предишна заглавка на ниво 5
6 Прескачане до следваща заглавка на ниво 6
Shift + 6 Прескачане до предишна заглавка на ниво 6
7 Прескачане до следваща заглавка на ниво 7
Shift + 7 Прескачане до предишна заглавка на ниво 7
8 Прескачане до следваща заглавка на ниво 8
Shift + 8 Прескачане до предишна заглавка на ниво 8
9 Прескачане до следваща заглавка на ниво 9
Shift + 9 Прескачане до предишна заглавка на ниво 9
„B“ Прескачане до следващия бутон
Shift + B Прескачане до предишния бутон
C Прескачане до следващия разгъващ се списък
Shift + C Прескачане до предишния разгъващ се списък
D Прескачане до следващия ориентир
Shift + D Прескачане до предишния ориентир
E Прескачане до следващото поле за редактиране
Shift + E Прескачане до предишното поле за редактиране
F Прескачане до следващото поле на формуляр
Shift + F Прескачане до предишното поле на формуляр
H Прескачане до следващото заглавие
Shift + H Прескачане до предишното заглавие
I Прескачане до следващия елемент
Shift + I Прескачане до предишния елемент
K Прескачане до следващата връзка
Shift + K Прескачане до предишната връзка
R Прескачане до следващия радио бутон
Shift + R Прескачане до предишния радио бутон
T Прескачане до следващата таблица
Shift + T Прескачане до предишната таблица
X Прескачане до следващото квадратче за отметка
Shift + X Прескачане до предишното квадратче за отметка

 

Избиране на текст в режим на сканиране

Когато копирате текст от области на съдържание, като уеб сайтове или имейл, използвайте тези команди.

Натиснете тези клавиши За да направите това:
Shift + стрелка надясно Избор на текущия знак
Shift + стрелка наляво Избор на предишния знак
Ctrl + Shift + стрелка надясно Избор на текущата дума
Ctrl + Shift + стрелка наляво Избор на предишната дума
Shift + стрелка надолу Избор на текущия ред
Shift + стрелка нагоре Избор на предишния ред
Ctrl + Shift + стрелка надолу Избор на текущия абзац
Ctrl + Shift + стрелка нагоре Избор на предишния абзац
Shift + Начало Избор до началото на реда
Shift + End Избор до края на реда
Ctrl + Shift + Начало Избор до началото на документа
Ctrl + Shift + End Избор до края на документа
Shift + Page Down Избор на текущата страница
Shift + Page Up Избор на предишната страница
F9 Маркиране на началото или края на блок текст
F10 Избор на целия текст между знак и текущата точка
Ctrl + C Копиране на селекцията
Ctrl + X Изрязване на селекцията
Ctrl + V Поставяне на селекцията
Ctrl + A Избор на всички
„Разказвач”+ Shift + стрелка надолу Избор на четене
„Разказвач” + Shift + стрелка надолу бързо два пъти Избор на правопис

 

Напред: Глава 4: Четене на текст

Връщане към съдържанието