Глава 3: Използване на режима на сканиране

Тази глава описва режим на навигация и четене, наречен „Режим на сканиране“. Режимът на сканиране ви помага да навигирате в приложения, имейли и уеб страници с помощта на клавишите със стрелки заедно с често срещани клавишни комбинации за четене на текст и директно преминаване към заглавия, връзки, таблици и ориентири.

Основни положения за режима на сканиране

За да включите или изключите режима на сканиране, натиснете Caps Lock + интервал.

Когато е включен, използвайте клавишите със стрелка нагоре и надолу, за да навигирате в приложения и уеб страници. Натиснете клавиша за интервал, за да активирате даден елемент, който искате да използвате, като например бутон в приложение, връзка в уеб страница или текстово поле.

Навигация

Когато режимът на сканиране е включен, използвайте следните клавиши, за да навигирате в приложения и уеб страници:

Натиснете този клавишЗа да направите това
Стрелка нагоре и стрелка надолуПреминаване към следващия или предишния ред на текста в дадено приложение или уеб страница
Стрелка надясно и стрелка налявоПреминаване към следващия или предишния знак в дадено приложение или уеб страница
ИнтервалАктивиране на елемент, който искате да използвате, като например бутон или текстово поле
EnterАко се поддържа, извършване на второстепенно действие за даден елемент
Ctrl+ стрелка наляво и Ctrl + стрелка надясноПреминаване към следващата или предишната дума
Ctrl+ стрелка нагоре и Ctrl + стрелка надолуПреминаване към следващия или предишния абзац
H или Shift + H и Alt + стрелка надолу или Alt + стрелка нагоре
Преминаване към следващото или предишното заглавие
T или Shift + TПреминаване към следващата или предишната таблица
P или Shift + PПреминаване към следващия или предишния абзац
K или Shift + K и Alt + стрелка надясно или Alt + стрелка наляво
Преминаване към следващата или предишната връзка
D или Shift + DПреминаване към следващия или предишния ориентир
Ctrl + RЗапочване на четенето

За да използвате повечето клавишни комбинации в Windows, изключете режима на сканиране.

Режимът на сканиране се изключва, когато превключите на друго приложение. Ще чуете звук от компютъра, който обозначава изключването на режима на сканиране. Натиснете Caps Lock + интервал, за да го включите отново.

Работа с таблици

Режимът на сканиране може да улесни придвижването в таблици и поддържа често срещани клавиши в други екранни четци за навигация в таблици. Натиснете T или Shift + T, за да намерите таблица с помощта на режима на сканиране, и след това използвайте следните клавиши за взаимодействие с таблицата:

Натиснете този клавишЗа да направите това
Ctrl + Alt + стрелка надясно или стрелка налявоПреминаване към следващата или предишната клетка в ред
Ctrl + Alt + стрелка нагоре или стрелка надолуПреминаване към следващата или предишната клетка в колона
Caps Lock + F5Съобщаване на местоположението в таблицата
Caps Lock + F9Съобщаване на заглавието на колоната
Caps Lock + F10 Съобщаване на заглавието на реда
Caps Lock + F7Прочитане на текущата колона от таблицата от начало до край
Caps Lock + F8Прочитане на текущия ред от таблицата от начало до край


Напред: Глава 4: Четене на текст

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22809 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка