Глава 5: Използване на „Разказвач“ с докосване

Тази глава предоставя информация за начина на използване на „Разказвач“ с докосване на поддържани настолни компютри с Windows и описва някои основни жестове за докосване в Windows.

Стартиране и спиране на „Разказвач“

За да стартирате „Разказвач“ на устройство с Windows, което не разполага с клавиатура, натиснете едновременно бутона „Старт“ и бутона за увеличаване на силата на звука на устройството. Натиснете тези бутони отново, за да спрете „Разказвач“

Жестове за докосване

Можете да използвате жестове за взаимодействие с „Разказвач“ и вашето устройство.

Да се преглеждате и прослушвате елементи на екрана, плъзнете пръст по екрана. Когато чуете даден елемент, който искате да използвате, докоснете двукратно екрана с един пръст, за да го активирате. За придвижване през елементите на екрана, прелистете наляво и надясно с един пръст.

Ако искате да се придвижвате по знаци, думи, редове или връзки, прелистете нагоре или надолу, за да промените изгледа на „Разказвач“. Например, за да прослушате даден елемент буква по буква, плъзнете нагоре, докато не чуете „Разказвач“ да казва „знаци“. След това прелистете наляво и надясно, за да се придвижите в елемента по буква в даден момент.

Следните важни жестове ще ви помогнат да започнете:

  • За промяна на изгледите на „Разказвач“ прелистете нагоре и надолу с един пръст.
  • За превъртане плъзнете нагоре, надолу, наляво или надясно с два пръста.
  • За показване на контекстните менюта докоснете двукратно с два пръста.
  • За промяна на детайлността докоснете еднократно с три пръста.
  • За непрекъснато четене от текущата позиция плъзнете бързо надолу с три пръста. 
  • За табулация напред или назад прелистете наляво или надясно с три пръста.
  • За показване на списъка с командите за „Разказвач“ докоснете трикратно с четири пръста.

За пълен списък с жестовете за докосване вж. Приложение B: Команди на клавиатурата и жестове за докосване за „Разказвач“.

Допълнителни жестове за докосване за Windows

Следните жестове също са налични в Windows 10:

  • За отваряне на работния център плъзнете бързо навътре от дясната страна на екрана.
  • За отваряне на изгледа на задачи за превключване между приложения и няколко работни плота плъзнете бързо навътре от лявата страна на екрана.

Въвеждане с докосване

В област за редактиране, като например текстово поле, в долната лява част на екрана се показва сензорна клавиатура и „Разказвач“ изпълнява звук, за да обозначи показването на сензорната клавиатура. За въвеждане на текст натиснете двукратно знаците, които искате да въведете.

За по-бързо въвеждане променете настройката на „Разказвач“, за да се въвеждат знаците в момента, в който вдигнете пръст от тях. За да включите тази опция, изберете бутона Старт , изберете Настройки , изберете Улеснен достъп, след което изберете Разказвач. Използвайте превключвателя под Активиране на клавишите на сензорната клавиатура при повдигане на пръста от клавиатурата, за да включите настройката.


Напред: Глава 6: Персонализиране на „Разказвач“

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22812 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка