Глава 1: Представяне на „Разказвач“

Прилага се за: Windows 10

В тази глава е предоставен общ преглед на „Разказвач“ и начинът на стартирането и спирането му.
 
„Разказвач“ ви позволява да използвате компютъра без мишка за извършване на често срещани задачи, ако сте незрящи или с нарушено зрение. Той чете и си взаимодейства с елементите на екрана, като например текст и бутони. Използвайте „Разказвач“ за четене и писане на имейли, сърфиране в интернет и работа с документи.
 
Конкретни команди ви позволяват да навигирате в Windows, интернет и приложенията. Налична е навигация чрез използване на заглавия, връзки, ориентири и други. Можете да четете текст (включително препинателните знаци) по страница, абзац, ред, дума и знак, както и да определяте характеристиките, като например шрифт и цвят на текста. Преглеждайте ефективно таблици с навигация в редовете и колоните.
 
„Разказвач” разполага и с режим на навигация и четене, за който ще научите повече в Глава 3: Използване на режима на сканиране. Използвайте го за работа с Windows 10 само с помощта на стрелките нагоре и надолу на клавиатурата. Можете също така да използвате дисплей за брайлова азбука, за да навигирате в компютъра и да четете текст, за който ще научите повече в Глава 8: Използване на „Разказвач“ с брайлова азбука.
 
Можете също така да персонализирате скоростта на говора, височината на тона и силата на звука на гласа, които „Разказвач“ използва, и да инсталирате други гласове за функцията „от текст към говор“.
 

Съществуват три начина за стартиране и спиране на „Разказвач“

  • Натиснете едновременно клавиша с емблемата на Windows  + Ctrl + Enter, за да стартирате „Разказвач“. Натиснете тези клавиши отново, за да спрете „Разказвач“. Ако използвате предишна версия на Windows, натиснете едновременно клавиша с емблемата на Windows  + Enter за стартиране и спиране на „Разказвач“. На много клавиатури клавишът с емблемата на Windows е разположен на долния ред клавиши отляво или отдясно на клавиша Alt.
  • Натиснете клавиша с емблемата на Windows  + Ctrl + N, за да отворите настройките на „Разказвач“ и след това включете превключващия бутон под Използване на „Разказвач”.
  • Натиснете Ctrl + Alt + Del , за да влезете във вашия екран за влизане, изберете Улеснен достъп  в долния десен ъгъл и включете превключвателя под „Разказвач”.

Стартиране на „Разказвач“ автоматично преди или след влизане в компютъра

  1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows + Ctrl + N, за да отворите настройките на „Разказвач“.
  2. За да стартирате „Разказвач” автоматично след влизане, поставете отметка в квадратчето до Стартиране на разказвача след влизане.
  3. За да стартирате „Разказвач” автоматично преди влизане за всички потребители, поставете отметка в квадратчето до Стартиране на разказвача преди влизане за всеки. Това е препоръчително, ако искате да използвате сериен брайлов дисплей преди влизане.

Напред: Глава 2: Основни положения за „Разказвач“

Връщане към съдържанието