Глава 1: Представяне на „Разказвач“

В тази глава е предоставен общ преглед на „Разказвач“ и начинът на стартирането и спирането му.

„Разказвач“ ви позволява да използвате компютъра без дисплей или мишка за извършване на често срещани задачи, ако сте слепи или с нарушено зрение. Той чете и си взаимодейства с елементите на екрана, като например текст и бутони. Използвайте „Разказвач“ за четене и писане на имейли, сърфиране в интернет и работа с документи.

Конкретни команди ви позволяват да навигирате в Windows, интернет и приложенията, както и да получавате информация за областта на компютъра, в която се намирате. Налична е навигация чрез използване на заглавия, връзки, ориентири и други. Можете да четете текст (включително препинателните знаци) по страница, абзац, ред, дума и знак, както и да определяте характеристиките, като например шрифт и цвят на текста. Преглеждайте ефективно таблици с навигация в редовете и колоните.

„Разказвач“ разполага и с режим на навигация и четене, наречен режим на сканиране. Използвайте го за работа с Windows 10 само с помощта на стрелките нагоре и надолу на клавиатурата.

Накрая, можете да регулирате скоростта на говора, височината на тона и силата на звука на гласа, които „Разказвач“ използва, както и да инсталирате гласове за функцията „от текст към говор“ на трети лица.

Съществуват три начина за стартиране и спиране на „Разказвач“

  • В долния десен ъгъл на екрана за влизане изберете бутона Улеснен достъп, след което изберете Разказвач.
  • Натиснете едновременно клавиша с емблемата на Windows  + Enter, за да стартирате „Разказвач“. Натиснете тези клавиши отново, за да спрете „Разказвач“. На много клавиатури клавишът с емблемата на Windows е разположен на долния ред клавиши отляво или отдясно на клавиша Alt.
  • Изберете бутона Старт , след което изберете Настройки , изберете Улеснен достъп, изберете Разказвач и преместете плъзгача под Разказвач, за да го включите.

Персонализиране на „Разказвач“ да се стартира автоматично преди или след влизане в компютъра

  1. Натиснете клавиша с емблемата на Windows  на клавиатурата, въведете център за улеснен достъп в полето за търсене, след което изберете Център за улеснен достъп.
  2. Изберете Промяна на настройките за влизане.
  3. Под Слушане на текста на екрана, четене на глас (Разказвач), поставете отметка в квадратчето под При влизане или След влизане, след което натиснете ОК.


Напред: Глава 2: Основни положения за „Разказвач“

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22817 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка