Глава 6: Персонализиране на „Разказвач“

Тази глава описва начина на персонализиране на „Разказвач“ съобразно потребностите ви, включително промяна на начина на стартиране на „Разказвач“, обема обратна връзка, който слушате, докато въвеждате, дали звукът от други приложения е намален, когато „Разказвач“ се изпълнява, и промяна на командите за „Разказвач“ на клавишни комбинации на гласа ви. Тази глава също така предоставя подробна информация относно използването на софтуер за функцията „от текст към говор“ (TTS) на трети лица за добавяне на допълнителни гласове към „Разказвач“.

Повечето опции се намират в настройките на „Разказвач“. За да ги намерите, отворете настройките на „Разказвач“ в лентата на задачите, когато „Разказвач“ е включен.

Настройките са разделени в четири категории: общи настройки, настройки за навигация, настройки на гласа и настройки за командите.


Общи настройки

 • Включване на клавишната комбинация за стартиране на „Разказвач“. Стартиране и спиране на „Разказвач“ с помощта на клавиша с емблемата на Windows + Enter на клавиатура или бутона Windows + бутона за увеличаване на силата на звука на сензорно устройство.
 • Заключване на клавиша за „Разказвач“ (Caps Lock). Не е нужно да натискате клавиша за „Разказвач“ (Caps Lock), за да въведете команда. Например за преминаване към следващата връзка натиснете L вместо Caps Lock + L.
 • Слушане на знаците, докато въвеждате. Знаците се съобщават веднага след въвеждането им. Настройката може да се включи и чрез натискане на Caps Lock + F12.
 • Слушане на думите, които въвеждате. Въведените думи се съобщават веднага след въвеждането им.
 • Прочитане на гласови грешки от „Разказвач“. „Разказвач“ съобщава грешки като „няма следващ ориентир“ или „няма следващ елемент“.
 • Осветяване на курсора. Курсорът се осветява с поле със син фокус.
 • Изпълняване на аудиоподсказки. „Разказвач“ изпълнява звук, когато извършвате действия като превключване на прозорци, отваряне на менюто „Старт“ или преминаване напред или назад към различни елементи.
 • Четене на подсказки за потребителския интерфейс. „Разказвач“ съобщава начините на взаимодействие с елементите.
 • Намаляване на силата на звука за други приложения. Силата на звука от други приложения е намалена, така че да можете да чувате „Разказвач“.
 • Запазване на известията. Известията може да се запазват за 30 секунди до 10 минути.

Настройки за навигация

 • Четене и взаимодействие с екрана с помощта на мишката. Когато тази настройка е включена, „Разказвач“ чете съдържанието под курсора на мишката. Използване на цифровата клавиатура за преместване на мишката.
 • Активиране на клавишите на сензорната клавиатура при повдигане на пръста. Знаците се въвеждат незабавно след вдигане на пръста от сензорната клавиатура.
 • Следване на курсора на „Разказвач“ на фокуса на клавиатурата. Когато тази настройка е включена, „Разказвач“ ще следва фокуса на клавиатурата при използване на клавиша Tab, курсора или други клавиши за навигация.
 • Разрешаване на точката за въвеждане на текст да следва курсора на „Разказвач“. Когато тази настройка е включена, „Разказвач“ ще премества точката за въвеждане на текст, когато навигирате чрез изгледите, като например знаци и думи.
 • Изберете режима на движение на курсора на „Разказвач“. Налични са два режима: нормален и разширен. Нормалният режим позволява на „Разказвач“ да се движи между отделните елементи, като например връзки, таблици и други елементи. Разширеният режим ви позволява да използвате четирите клавиша със стрелка, за да движите курсора на „Разказвач“ в програмно представяне на дадено приложение.

Настройки на гласа

 • Скорост. Управление на скоростта на говор на „Разказвач“.
 • Сила на звука. Регулиране на силата на звука на говор на „Разказвач“.
 • Височина на тона. Регулиране на височината на тона на гласа на „Разказвач“.
 • Избор на друг глас. Избор от различни гласове на „Разказвач“, налични на вашия език.

По-бързи гласове

Гласовете на „Разказвач“ произнасят средно максимален или приблизителен брой от 400 думи в минута. Следните гласове обаче предлагат произнасяне на приблизителен брой от 800 думи в минута:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Допълнителни гласове

„Разказвач“ може да се използва със синтезатори за говор, базирани на SAPI 5. След инсталиране гласовете ще се показват в списъка с гласове, от които можете да избирате.

Ето някои налични опции от доставчици трети лица:

Настройки за команди

Персонализирайте клавишните комбинации за „Разказвач“, за да осигурите подобрено управление и използваемост:

Персонализиране на клавишна комбинация за „Разказвач“

 1. Изберете командата, която искате да персонализирате.
 2. Изберете Промяна на клавишната комбинация за командата.
 3. В прозореца Въведете клавишна комбинация въведете клавишната комбинация, която искате да използвате на клавиатурата. Използвайте произволна комбинация от модифициращи клавиши (Control, Shift, Alt, Caps Lock или клавиша с емблемата на Windows) и клавиш, който не е модифициращ. Използвайте функционални клавиши и клавиши на цифровата клавиатура без модифициращи клавиши.

Изберете Възстанови настройките по подразбиране, за да възстановите настройките по подразбиране за всички команди.


Напред: Приложение A: Поддържани езици в „Разказвач“

Връщане към съдържанието

Свойства

ИД на статията: 22818 – Последен преглед: 14.09.2016 г. – Редакция: 3

Обратна връзка