Глава 7: Персонализиране на „Разказвач“

Прилага се за: Windows 10

Тази глава описва как се персонализира „Разказвач“, за да улесни в максимална степен вашата работа, включително промяна на това как „Разказвач“ стартира, количеството на обратна връзка, която чувате при въвеждане, дали звукът от други приложения да е намален, когато „Разказвач“ се изпълнява, и смяна на командите за „Разказвач“ с клавишни комбинации по ваш избор. Тази глава също така предоставя разширена информация относно използването на софтуер на трети лица за „от текст към говор“ (TTS) за добавяне на повече гласове към „Разказвач“.

Вече можете да намерите повечето от тези опции в настройките на „Разказвач”, като натиснете клавиш с емблемата на Windows  + Ctrl + N. Някои опции са в наследени настройки, които могат да бъдат намерени чрез натискане на Alt + Tab след стартиране на „Разказвач” и избор на прозореца за настройки на „Разказвач”.

Общи настройки (Използване на „Разказвач“)

 • Включване на клавишната комбинация за стартиране на „Разказвач“. Стартиране и спиране на „Разказвач“ с помощта на клавиша с емблемата на Windows  + Ctrl + Enter на клавиатура или бутона Windows + бутона за увеличаване на силата на звука на сензорно устройство.

Избор кога да се стартира „Разказвач“

 • Стартиране на „Разказвач“ след влизане. „Разказвач“ ще се стартира автоматично при влизане в компютъра.
 • Стартиране на „Разказвач“ преди влизане за всеки. „Разказвач“ ще се изпълнява на вашия компютър преди да влезе който и да било.

Настройки за синхронизиране

Изберете бутона Използване на текущите настройки преди влизане, ако искате всеки, който използва компютъра, да използвате настройките за „Разказвач”. Това е препоръчително, ако използвате сериен брайлов дисплей.

Персонализиране на гласа на „Разказвач“

 • Избор на глас. Изберете от различни гласове на „Разказвач“, налични на вашия език Гласовете на „Разказвач“ произнасят средно най-много около 400 думи на минута. Въпреки това английските гласове Microsoft David, Microsoft Zira и Microsoft Mark предлагат скорост от около 800 думи в минута.
 • Научете как да добавите още гласове. „Разказвач“ може да се използва със синтезатори за говор, базирани на SAPI 5. След инсталиране гласовете ще се показват в списъка с гласове, от които можете да избирате. Доставчици трети лица включват Harpo Software, CereProc, NextUp, Eloquence, and Vocalizer Expressive. Научете повече относно добавянето на гласове в Приложение A: Поддържани езици и гласове.
 • Скорост. Управление на скоростта на говор на „Разказвач“.
 • Височина на тона. Регулиране на височината на тона на гласа на „Разказвач“.
 • Сила на звука. Регулиране на силата на звука на говор на „Разказвач“.
 • Избор на изходно аудиоустройство на „Разказвач“. „Разказвач” също така ви позволява да изберете вашето аудио устройство по подразбиране.
 • Акцентиране върху форматиран текст. Гласа на „Разказвач” ще акцентира повече върху форматиран текст.
 • Включване на интонационни паузи. Интонационните паузи са пунктуационни паузи, които правят звука от говор по-естествен. Това е налично само за гласове.
 • Намаляване на силата на звука за други приложения. Силата на звука от други приложения е намалена, така че да можете да чувате „Разказвач“ по-добре.

Промяна на количеството съдържание, което чувате

 • Слушане на знаците, докато въвеждате. Знаците се съобщават веднага след въвеждането им. Тази настройка може също така да се превключва и чрез натискане на „Разказвач” + 2.
 • Слушане на думите, които въвеждате. Въведените думи се съобщават веднага след въвеждането им.
 • Прочитане на грешки от „Разказвач“. „Разказвач“ съобщава грешки като „няма следващ ориентир“ или „няма следващ елемент“
 • Чуване на аудио подсказвания. „Разказвач“ изпълнява звук, когато правите неща, като например изпълнение на команда на „Разказвач“ или когато има налични предложеният.
 • Чуване на съвети за взаимодействие. „Разказвач“ съобщава начините на взаимодействие с контроли, като например бутони.
 • Промяна на нивото на подробности за текст, което „Разказвач“ предоставя. Опциите включват: само текст, горни колонтитули и грешки, основна информация за форматирането, други анотации, разширено форматиране, информация за оформление и анимация.
 • Промяна на нивото на контекст, което предоставя „Разказвач”, за бутони и други контроли. Опциите включват: без контекст, само звуци, незабавен контекст, незабавно име и тип на контекст, пълен контекст за нов контрол и пълен контекст за стари и нови контроли.
 • Настройка на реда на четене на контекста за бутони и други контроли. Изберете дали искате „Разказвач” да прочетете контекст преди или след текущия елемент. Можете също да използвате следните клавишни комбинации:
  • За да чуете текущия контекст по всяко време, натиснете „Разказвач” + наклонена черта (/).
  • За да промените нивото на контекст, което се чете, натиснете „Разказвач” + Alt + наклонена черта (/).
  • За да промените дали контекста да се чете преди или след текущия елемент, натиснете „Разказвач” + Ctrl + наклонена черта (/).

Избор на настройки на клавиатурата

 • Избор на клавиатурна подредба. Стандартната подредба на „Разказвач” прилича повече на клавиатурните подредби, с която вероятно сте свикнали в други екранни четци. Ако искате да използвате оригиналната клавиатурна подредба на „Разказвач”, изберете наследената клавиатура. Научете командите за всяка клавиатура в Приложение B: Клавиатурни подредби и жестове за докосване за „Разказвач“.
 • Изберете модифициращ клавиш за „Разказвач“. Можете да изберете дали искате да използвате Caps lock, Insert или и двата клавиши в командите за „Разказвач”. И двата клавиша Caps Lock и Insert служат като вашия клавиш за „Разказвач” по подразбиране. Можете да използвате всеки от тях във всяка команда, която използва клавиша за „Разказвач”.
 • Заключете клавиша за „Разказвач” Не е нужно да натискате клавиша за „Разказвач“ (Caps Lock или Insert), за да въведете команда. Например за четене на следващата дума натиснете L вместо „Разказвач” + L. Също така можете да заключите клавиша за „Разказвач” чрез натискане на „Разказвач” + Z.
 • Активиране на клавишите на сензорната клавиатура при повдигане на пръста. Знаците се въвеждат незабавно след вдигане на пръста от сензорната клавиатура.

Персонализиране на клавишна комбинация за „Разказвач“

Персонализирайте клавишните комбинации за „Разказвач“, за да осигурите подобрено управление и използваемост:

 1. Изберете командата, която искате да персонализирате.
 2. Изберете Промяна на клавишната комбинация за командата.
 3. В прозореца Въведете клавишна комбинация въведете клавишната комбинация, която искате да използвате на клавиатурата. Използвайте произволна комбинация от модифициращи клавиши (Control, Shift, Alt, Caps Lock или клавиша с емблемата на Windows) и клавиш, който не е модифициращ. Използвайте функционални клавиши и клавиши на цифровата клавиатура без модифициращи клавиши.

Изберете Възстанови настройките по подразбиране , за да възстановите настройките по подразбиране за всички команди. За да намерите тази настройка, натиснете Alt + Tab след стартиране на „Разказвач”, изберете прозореца на настройките на „Разказвач” и изберете Команди.

Използване на курсора на „Разказвач”

 • Показване на курсора на „Разказвач” на екрана. Курсорът на „Разказвач“ се осветява с поле със син фокус.
 • Разрешаване на точката за въвеждане на текст да следва курсора на „Разказвач“. Когато тази настройка е включена, „Разказвач“ ще премества точката за въвеждане на текст, когато навигирате чрез изгледите, като например знаци и думи.
 • Следване на курсора на „Разказвач“ на фокуса на клавиатурата. Когато опцията е включена, курсорът на "Разказвач" и системният курсор ще се синхронизират, когато е възможно.
 • Четене и взаимодействие с екрана с помощта на мишката.. Когато тази настройка е включена, „Разказвач“ чете съдържанието под курсора на мишката. Използване на цифровата клавиатура за преместване на мишката.
 • Изберете режима на движение на курсора на „Разказвач“. Налични са два режима: нормален и разширен. Нормалният режим позволява на „Разказвач“ да се движи между отделните елементи, като например връзки, таблици и други елементи. Разширеният режим ви позволява да използвате четирите клавиша със стрелка, за да движите курсора на „Разказвач“ в програмно представяне на дадено приложение. За да намерите тази настройка, натиснете Alt + Tab след стартиране на „Разказвач”, изберете прозореца на настройките на „Разказвач” и изберете Навигация.

Използване на брайлова азбука

За да използвате дисплей за брайлова азбука с „Разказвач“, изберете бутона Изтегляне и инсталиране на брайлова азбука. Отидете в Приложение C: Поддържани дисплеи за брайлова азбука за повече информация.

Помогнете за подобряването на „Разказвач”

Включете превключващия бутон, за да изпраща данни за диагностиката и производителността, когато използвате „Разказвач”. За да предоставите обратна информация за „Разказвач”, натиснете „Разказвач“ + Alt + F.

 

Следва: Глава 8: Използване на „Разказвач“ с брайлова азбука

Връщане към съдържанието