Предупреждение на защитата: защитната стена на Windows е изключена

Автоматична диагностика и поправяне на проблема

Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с услугата за защитна стена на Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия.Това отстраняване на неизправности отстранява много и различни проблеми.

Научете повече

Програмата за отстраняване на неизправности Автоматична диагностика и поправяне на проблеми с услугата за защитна стена на Windows може автоматично да отстрани проблема, описан в тази статия. Тази програма за отстраняване на неизправности решава много и различни проблеми.

Научете повече


Съжаляваме, но вашата операционна система в момента не се поддържа от услугите на Microsoft за автоматично отстраняване на неизправности.


Забележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

СИМПТОМИ

В областта за уведомяване получавате предупреждение на защитата, които ви съобщава, че защитната стена на Windows е изключена. Предупреждението се появява като предупреждение на защитата в Windows XP и в Windows Vista и като съобщение на работния център в Windows 7.
Предупреждение на защитата в Windows XPПредупреждение на защитата в Windows VistaСъобщение на работния център в Windows 7
Предупреждение в XP Предупреждение във Vista Предупреждение в Windows 7
В Windows XP или в Windows Vista щраквате двукратно върху предупреждението на защитата, за да отворите центъра за защита на Windows. Центърът за защита на Windows ви предупреждава, че защитната стена на Windows е изключена. В Windows 7 щраквате върху съобщението на работния център и после щраквате върху Отвoри работния център. Работният център ви предупреждава, че защитната стена на Windows е изключена.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако услугата за защитна стена на Windows е спряна.

Нека реша проблема сам

За да отстраните този проблем, ръчно включете защитната стена на Windows, ако причината на проблема е, че услугата за защитна стена на Windows е спряна.

Windows XP

 1. В центъра за защита на Windows щракнете върху Препоръки в секцията Защитна стена.
 2. В диалоговия прозорец Препоръка щракнете върху Разреши сега.

Windows Vista

В центъра за защита на Windows щракнете върху Включи сега в секцията Защитна стена.

 Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи.

Windows 7

В центъра за защита щракнете върху Включи сега за Мрежова защитна стена в секцията Защита.

Разрешение за достъп до потребителски акаунт Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Продължи. Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

Как работи MATS пакетът, за да реши този проблем

 1. MATS пакетът сканира вашия компютър и открива дали са изпълнени следните изисквания:
  • На компютъра трябва да се изпълнява Windows XP, Windows Vista или Windows 7.
  • Защитната стена на Windows трябва да е програмата за защитна стена по подразбиране.
  • Услугата за защитна стена на Windows не е стартирана.

 2. MATS пакетът стартира услугата за защитна стена на Windows.
 3. Уверете се, че услугата за защитна стена на Windows е стартирана успешно.

Други проблеми, които решава MATS пакетът

2292301 Не можете да осъществите достъп до споделени папки или файлове в Windows
2271812 Не можете да включите защитната стена на Windows в центъра за защита
2289618 Не можете да използвате "Отдалечена помощ", за да получите помощ дистанционно
Свойства

ИД на статията: 2288085 – Последен преглед: 29.02.2012 г. – Редакция: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

Обратна връзка