Отчет за производителност на SBS 2003 показва, че автоматична услуга не се изпълнява

СИМПТОМИ

Отчетът за производителността на конзолата SBS 2003 или отчет за състоянието на сървър, изпратен по имейл, може да покаже, че услугата Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 не е стартирана, макар че е от тип "Автоматично стартиране".

NGEN услуга


ПРИЧИНА

Това може да се случи, ако пакетът на Microsoft .NET Framework v4.0 е инсталиран на SBS 2003 сървър.

Решете моя проблем

За да решите автоматично този проблем, щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника.
Забележка
Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

За да решите този проблем, изпълнете следните стъпки:
  1. Намерете файла C:\inetpub\monitoring\web.config и му направете архивно копие.
  2. Отворете файла C:\inetpub\monitoring\web.config с Notepad, за да го редактирате.
  3. Намерете реда SERVICES_TO_IGNORE във файла. Той изглежда така:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Редактирайте този ред, като добавите текста ;clr_optimization_v4.0.30319_32, който препраща към услугата Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86, както е показано по-долу.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Запишете файла C:\inetpub\monitoring\web.config и обновете отчета за производителността в конзолата на SBS.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Това поведение, при което услугата Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 не се изпълнява, макар че е от тип "Автоматично стартиране", е нормално за тази услуга. Ако няма какво да прави, тя се спира автоматично.
Свойства

ИД на статията: 2290390 – Последен преглед: 12.10.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка