Получавате отговор "Успех", когато използвате командата Test-поток на невалиден или несъществуващ външен имейл адрес в среда на Exchange Server 2007


Симптоми


Изпълнявате мониторинг закъснението тест на външен имейл адрес чрез командата Test-поток на сървър на Microsoft Exchange Server 2007. В тази ситуация командата връща успех отговор за този тест, ако външен имейл адрес е невалиден или.

Причина


Този проблем възниква, защото известие за състояние релейни доставяне (DSN) се третира като положително DSN в Exchange Server 2007.

Решение


За да разрешите този проблем, инсталирайте следния Сборен пакет за актуализация:
2407025 описание на сборния пакет за актуализация 2 за Exchange Server 2007 Service Pack 3

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Допълнителна информация


За повече информация за командата Test-поток посетете следния уеб сайт на Microsoft: