Проблеми при изключване на Windows 98 Second Edition

Отказ от отговорност за оттеглено съдържание на БЗ

Тази статия е написана за продукти, за които Microsoft вече не предлага поддръжка. Ето защо тази статия се предлага „както е“ и вече няма да бъде актуализирана.

ВАЖНО: Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Преди да променяте системния регистър, направете резервно копие, за да може да го възстановите впоследствие, ако възникне проблем. Уверете се, че знаете, как се прави това. За информация относно архивирането, възстановяването и редактирането на системния регистър щракнете върху номера по-долу, за да видите съответната статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва начините на отстраняване на проблеми при изключване и рестартиране, специфични само за Windows 98 Second Edition, за разлика от Microsoft Windows 98. За допълнителна информация относно отстраняването на неизправности при проблеми с изключването на Windows 98 щракнете върху номерата по-долу, за да отворите съответната статия в базата знания на Microsoft:

202633 Начини на отстраняване на проблеми при изключване на Windows 98 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато Windows 98 Second Edition не се изключи правилно, той може да спре да реагира (да зависне) за няколко минути, при което на екрана се появява следното съобщение:

Please wait while your computer shuts down (Моля, изчакайте докато компютърът се изключи).
Също е вероятно да виждате само празен екран и мигащ курсор или компютърът да рестартира, вместо да се изключи.

Програмна добавка за изключване на Windows 98 Second Edition

Microsoft издаде програмна добавка за изключване на Windows 98 Second Edition, насочена към решаване на проблемите при изключване на компютри със специфични хардуерни и софтуерни конфигурации, изпълняващи Windows 98 Second Edition. Проблемите включват рестартиране, вместо изключване на компютрите и зависване при изключване.

Microsoft препоръчва следните, описани в тази статия, стъпки за отстраняване на неизправностите. Ако след изпълнение на описаните в тази статия стъпки компютърът продължава да проявява проблеми при изключване, Microsoft препоръчва прилагането на актуализацията. За допълнителна информация относно начините на получаване на програмната добавка за изключване на Windows 98 Second Edition щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft:

239887 Наличност на програмната добавка за изключване на Windows 98 Second Edition (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
ЗАБЕЛЕЖКА: След като приложите програмната добавка за изключване на Windows 98 Second Edition опцията Disable Fast Shutdown ("Забрани бързото изключване") вече не е налична в раздела Advanced ("Разширени") в Msconfig.exe.

Отстраняване на неизправности

За повече информация относно отстраняване на неизправностите при проблеми с изключването на Windows 98, вижте следните статии в базата знания на Microsoft:

202633 Начини на отстраняване на проблеми при изключване на Windows 98 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Общи причини за проблемите при изключване

Проблемите при изключване в Windows 98 могат да бъдат причинени от някои от следните проблеми:
 • Активиран е ключът Fast Shutdown (бързо изключване) на системния регистър.
 • Повреден звуков файл за излизане от WIndows
 • Вероятно неправилно затваряне на програма или TSR (прекъсната, но оставаща резидентна) програма
 • Зареден несъвместим, повреден или принадлежащ на конфликтно устройство, драйвер.
 • Несъвместима настройка на АРМ (разширено управление на захранването) или АСРІ (разширен интерфейс за конфигуриране и захранване).
 • Наличие на несъвместима конфигурационна настройка на BIOS (базова входно-изходна система)
 • Компютърът съдържа неправилно конфигуриран или повреден хардуер.
 • Има видеокарта, за която няма зададен IRQ в реален режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Windows 98 Second Edition включва най-новите актуализации за ACPI, OnNow и APM. Освен това, кодът на Fast Shutdown, приложен в първоначалната версия на Windows 98, е премахнат за поддържане на новите функции.


Въпреки че Windows 98 Second Edition включва много нови драйвери, не всички други производители са имали възможност да актуализират драйверите на предлагания от тях хардуер. Някои съществуващи компютри или драйвери могат да изискат актуализиран BIOS или драйвер на устройство, за да могат да поддържат напълно Windows 98 Second Edition.


Известни проблеми

Управление на IRQ (заявки за прекъсване)

Тази опция позволява на няколко PCI устройства да споделят една и съща линия за заявки за прекъсване (IRQ). Ако BIOS не е напълно съвместим, опцията може да доведе до неправилно изключване на компютъра, дори ако IRQ не се споделя от две или повече устройства. За да забраните управлението на заявките за прекъсване на PCI шината, изпълнете следните стъпки:

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и щракнете двукратно върху System ("Система").
 2. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройствата") натиснете System devices ("Системни устройства").
 3. Щракнете двукратно върху PCI Bus ("PCI шина") и щракнете за премахване на отметката от квадратчето Use IRQ Steering ("Използване на управление на IRQ") в раздела IRQ Steering ("Управление на IRQ").
 4. Натиснете OK, натиснете OK и рестартирайте компютъра.
 5. След като рестартирате компютъра, опитайте да го изключите отново.
Ако компютърът се изключи успешно, вероятно трябва или да смените конфигурацията на BIOS, или е необходимо да го актуализирате. За информация относно начините на действие, се обърнете към производителя на BIOS.

Функция "Resume on Ring and LAN"

Забраната на функцията "Resume on Ring and LAN" в BIOS на компютъра може да реши някои свързани с изключването му проблеми. За информация относно начините на действие, се обърнете към производителя на компютъра или на BIOS.

Plug and Play BIOS

В някои случаи BIOS и Windows може да не комуникират правилно с хардуера на компютъра по време на процеса на изключване. Можете да конфигурирате Windows 98 Second Editon да пренебрегва наличието на Plug and Play BOS и да комуникира направо с хардуера.


ЗАБЕЛЕЖКА: Използвайте този метод само за тестови цели. Запазването на забраната на Plug and Play BIOS може да доведе до спирането на работата на част от хардуера.


За да конфигурирате Windows да не използва Plug and Play BIOS:

 1. Рестартирайте компютъра и натискайте клавиша CTRL докато не видите менюто Startup ("Стартиране") на Windows 98.
 2. Изберете Command Prompt Only ("Само команден ред").
 3. Въведете следния ред в командния ред:
  cd \windows\system
 4. Преименувайте файла Bios.vxd на Bios.old.
 5. Рестартирайте компютъра.
 6. След като компютърът рестартира, направете опит да изключите Windows.
Ако компютърът изключи правилно, е вероятно BIOS на системата да допринася за възникването на проблемите при изключване. Свържете се с производителя на дънната платка или BIOS за възможна актуализация.


За допълнителна информация относно BIOS на компютъра, щракнете върху номера по-долу, за да отворите съответната статия от базата знания на Microsoft:

299697 Преглед на общата базова система за вход/изход на компютъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

NVRAM/ESCD

Има специфични настройки за начина на взаимодействие между BIOS и Windows по време на процесите на стартиране и изключване. За да проверите, забранете функцията за актуализиране на NVRAM/ESCD за определяне дали това не решава проблемите при изключване. За целта изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Start ("Старт"), посочете Settings ("Настройки"), щракнете върху Control Panel ("Контролен панел") и щракнете двукратно върху System ("Система").
 2. В раздела Device Manager ("Диспечер на устройствата") щракнете двукратно върху System devices ("Системни устройства").
 3. Щракнете върху Plug and Play BIOS и щракнете за отмятане на квадратчето Disable NVRAM / ESCD updates ("Забрана на актуализирането на NVRAM / ESCD") в раздела Settings ("Настройки").
 4. Натиснете OK, натиснете OK и рестартирайте компютъра.
 5. След като рестартирате компютъра, опитайте отново да го изключите.

Активиран ключ Fast Shutdown на системния регистър

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Неправилното използване на редактора на системния регистър може да предизвика сериозни проблеми, които да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че ще бъдете в състояние да разрешите проблемите, които възникват в резултат на неправилното използване на редактора на системния регистър. Използвайте редактора на системния регистър на свой собствен риск.

Помощната програма на Microsoft "System Configuration" включва опция за забрана на Fast Shutdown. Ако тази опция не е зададена в Windows 98 Second Edition, компютърът може да рестартира, вместо да изключи. За разрешаване на проблема, променете стойността на данните за FastRrboot от 1 на 0 в следния ключ на системния регистър:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
ЗАБЕЛЕЖКА: След прилагане на програмата за подпомагане на изключването на Windows 98 Second Edition вече не е налична опцията Disable Fast Shutdown ("Забрани бързото изключване") в раздела Advanced ("Разширени") на Msconfig.exe.

Антивирусна програма

Ако имате антивирусна програма, която е конфигурирана да проверява флопи-дисковото устройство при изключване на компютъра, той може да спре да отговаря. За допълнителна информация щракнете върху номера на статия по-долу, за да я видите в базата знания на Microsoft:

231666 Антивирусната програма води до спиране на отговарянето на компютъра при изключване (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

Заместване на файла Configmg.vxd

Microsoft разбра, че някои клиенти са заменили версията на файла Configrng.vxd на Windows 98 Second Edition с версията на Windows 98 за решаване на проблемите при изключване. Microsoft настоятелно препоръчва да не правите това. Този сценарий не е тестван и би могъл да доведе до съобщения за фатална грешка, CPI грешка и повреди в хардуера. Допълнителната програма за подпомагане на изключването на Window 98 Second Edition разпознава дали е инсталирана подходящата версия на файла Configmg.vxd и подменя всички по-ранни версии с версията на Windows 98 Second Edition.
Функции, изпълнявани по време на процеса на изключване

Windows 98 Second Edition опитва да изпълни много функции по време на процеса на изключване, включително:
 • Завършване на всички функции за запис на диск.
 • Изпразване на дисковия кеш.
 • Изпълняването на кода за затваряне на Windows за затваряне на всички текущо изпълнявани програми.
 • Прехвърляне на всички драйвери, работещи в защитен режим, в реален режим.


Ако тази статия не съдържа описание на вашия проблем при изключване, посетете следния сайт на Microsoft, за да видите повече статии относно изключването на Windows 98:


Свойства

ИД на статията: 238096 – Последен преглед: 12.05.2007 г. – Редакция: 1

Обратна връзка