Информация и функционалност на лентата в Office for Mac 2011

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Лентата е основният инструмент за смяна на менютата и лентите с инструменти в Microsoft Office for Mac 2011. Тя е част от новия потребителски интерфейс (ПИ) на Office for Mac, който е ориентиран към резултати и е има за цел лесната навигация. Лентата се състои от раздели, в които са показани командите, най-подходящи за всяка група задачи във всяко от приложенията. Например групата раздели съдържа команди за дейности като вмъкване на обекти, например картини и таблици, оформяне на страници, работа с препратки, създаване на пощенски съобщения и рецензиране на документи. Разделът Начало включва много от най-често използваните функции, които веднага ви помагат да бъдете продуктивни, когато използвате новия ПИ.ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лентата ви помага бързо да намирате командите, които ви трябват, за да изпълните дадена задача. Командите са организирани в логически групи, които са събрани заедно в раздели. Всеки раздел се отнася за определен вид дейност, например писане или оформление на страници. За да се намали претрупването на екрана, някои раздели се показват само когато има нужда от тях.

Не можете да изтриете лентата или да я заместите с ленти с инструменти или менюта от предишни версии на Microsoft Office. Можете обаче да намалите лентата, за да освободите място на екрана. За да направите това, щракнете върху Лента в менюто Изглед, за да намалите (или увеличите) лентата в приложението.Ако не можете да намерите дадена команда или функция на лентата, използвайте помощта в приложението, за да установите къде е този елемент.

Ако искате да изключите лентата, включително разделите, посетете следния уеб сайт на Microsoft:


Ако искате да узнаете повече за лентата, посетете следния уеб сайт на Microsoft:


Свойства

ИД на статията: 2395505 – Последен преглед: 16.12.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка