Сборна актуализация за Office 2010 за август 2010 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Пакетите със сборни актуализации за август 2010 г. съдържат най-новите актуални корекции за приложенията от основния пакет на Microsoft Office 2010 и сървърите от Microsoft Office 2010.


Препоръчително е да тествате актуалните корекции, преди да ги разположите в производствена среда. Тъй като компилациите са сборни, всяка нова версия на корекцията съдържа всички актуални корекции и всички корекции на защитата, които са били включени в предишния пакет за актуализация. Препоръчително е да приложите най-новата версия на корекцията, която съдържа актуалната корекция, която ви е нужна.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да получите пакетите със сборни актуализации за август 2010 г.

Сега Microsoft предлага набор пакети с поддържани сборни актуализации. Всеки пакет обаче е предназначен само за коригиране на приложенията, изредени в тази статия. Прилагайте пакетите само към системи, изпитващи посочените конкретни проблеми. Ако не сте силно засегнати от някой от тези проблеми, препоръчваме да изчакате следващия пакет с актуализации, който ще съдържа актуалните корекции от тези пакети със сборни актуализации.

Забележка Ако възникнат допълнителни проблеми или се наложи отстраняване на неизправности, може да се окаже наложително да създадете отделна заявка за поддръжка. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и за проблеми, които не спадат към определен пакет със сборни актуализации. За да създадете отделна заявка за поддръжка, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Пакети, които са включени в сборната актуализация от август 2010 г.

Връзка към статия от базата знания на Microsoft, в която ще е разгледана всяка актуална корекция, ще бъде издадена, когато тази статия стане достъпна. За да получите конкретна актуална корекция, се обърнете към поддръжката и помолете за актуалната корекция, като посочите номера на статията в базата знания.

За допълнителна информация относно грешките в пакета на Office 2010 щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft.

Актуализации на клиенти в Office 2010

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в базата знанияПродукт
Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp
2281465 Описание за пакета с актуални корекции за Access 2010 (Stslist-x-none.msp, Owc11-x-none.msp, Offowc-x-none.msp, Ace-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Access 2010
Graph-x-none.msp, excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp
2345345 Описание за пакета с актуални корекции за Excel 2010 (Graph-x-none.msp, Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Excel 2010
Excelc-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2345338 Описание за пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Excel 2010
Excel-x-none.msp
2345339 Описание за пакета с актуални корекции за Excel 2010 (Excel-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Excel 2010
Stsupldintl-fr-fr.msp
2266424 Описание за пакета с актуални корекции за Office 2010 (stsupldintl-fr-fr.msp): 31 август 2010 г.
Office 2010
Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp
2266428 Описание за пакета с актуални корекции за Outlook 2010 (Outlookintl-da-dk.msp, Msointl-da-dk.msp): 31 август 2010 г.
Outlook 2010
Outlookintl-de-de.msp
2345346 Описание на пакета с актуални корекции за Outlook 2010 (Outlookintl-de-de.msp): 31 август 2010 г.
Outlook 2010
Outlook-x-none.msp
2281463 Описание за пакета с актуални корекции за Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Outlook 2010
Powerpoint-x-none.msp
2345341 Описание за пакета с актуални корекции за PowerPoint 2010 (Powerpoint-x-none.msp): 31 август 2010 г.
PowerPoint 2010
Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp
2345343 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Workspace 2010 (Groove-x-none.msp, Csi-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Workspace 2010
Csi-x-none.msp
2299050 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Workspace 2010 (Csi-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Workspace 2010
Spdcoreintl-ja-jp.msp
2276347 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Designer 2010 (spdcoreintl-ja-jp.msp): 31 август 2010 г.
Sharepoint Designer 2010
Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp
2345340 Описание за пакета с актуални корекции за Word 2010 (Wordc-x-none.msp, Word-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Word 2010

Актуализации за отделни сървъри от Office 2010

Име на пакета с актуални корекции
Номер на статията в базата знания
Продукт
Fsserver-x-none.msp
2308915 Описание за пакета с актуални корекции за FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 31 август 2010 г.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Fsserver-x-none.msp
2281366 Описание за пакета с актуални корекции за FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 19 юли 2010 г.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
Wdsrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Wacmui-en-us.msp
2281461 Описание за пакета с актуални корекции за PowerPoint Online (wdsrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, wacmui-en-us.msp): 31 август 2010 г.
PowerPoint Online
Wosrv-x-none.msp, Wacwfe-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, Ulscommoncore-en-us.msp
2276344 Описание за пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (wosrv-x-none.msp, wacwfe-x-none.msp, pjsrvwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp, ulscommoncore-en-us.msp): 31 август 2010 г.
Project Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276341 Описание за пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (Wosrv-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp): 31 август 2010 г.
Project Server 2010
Pplwfe-x-none.msp
2266425 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (Pplwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Dlc-x-none.msp
2266426 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Dlcmui-ja-jp.msp
2266427 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (dlcmui-ja-jp.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Osrchwfe-x-none.msp
2276336 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Acsrvwfe-x-none.msp
2276338 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (acsrvwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276339 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Spswfe-x-none.msp, Osrchwfe-x-none.msp
2276342 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (spswfe-x-none.msp, osrchwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2276346 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Wosrv-x-none.msp, Pplwfe-x-none.msp, Osrv-x-none.msp
2281364 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (wosrv-x-none.msp, pplwfe-x-none.msp, osrv-x-none.msp): 21 юли 2010 г.
SharePoint Server 2010
Osrchmui-fr-fr.msp
2299049 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchmui-fr-fr.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Spsmui-fr-fr
2352452 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (spsmui-fr-fr): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Sts-x-none.msp
2266423 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Foundation 2010
Wssmui-XX-XX.msp
2276343 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (Wssmui-XX-XX.msp): 31 август 2010 г.
SharePoint Foundation 2010

Сборни пакети за актуализация на Office 2010 за Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) и сървъри на SharePoint Foundation

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в базата знания

Продукт
Пакет за сървъри на WSS
2352346 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за SharePoint Foundation 2010 (пакет за сървър на WSS): 31 август 2010 г.
SharePoint Foundation 2010
Пакет за сървъри на MOSS
2352342 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за SharePoint Server 2010 (пакет за сървър на MOSS): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010
Пакет за сървъри на MOSS и Project Server
2352345 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за SharePoint Server 2010 и Project Server 2010 (пакет за сървър на MOSS): 31 август 2010 г.
SharePoint Server 2010 и Project Server 2010

Предварителни условия

Предварителните условия са изредени в статиите от базата знания за отделните пакети.
Свойства

ИД на статията: 2396341 – Последен преглед: 17.04.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка