Името DBCS в страницата на обхождане на регистъра е кодирана неочаквано в SharePoint Server 2010 и SharePoint Foundation 2010

Прилага се за: SharePoint Server 2010

Симптоми


Не можете да намерите името на файла за задаване на двубайтови знаци (DBCS) от пълзящи URL в сайт на Microsoft SharePoint Server 2010 или в сайт на Microsoft SharePoint Foundation 2010.

Причина


Този проблем възниква, защото името DBCS е кодирана в регистрационния файл за обхождане страница и следователно не може да бъде прочетена.

Решение


За да разрешите този проблем, приложете следния пакет с актуални корекции:
2276336 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 31 август 2010 г.
2266423 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (Sts-x-none.msp): 31 август 2010 г.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".