Как се забранява функцията за разпознаване на носители за TCP/IP в Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

На компютър с Windows, който използва TCP/IP, можете да използвате функцията за разпознаване на носители, за да разберете дали мрежовите носители са в свързано състояние. Мрежовите Ethernet адаптери и концентратори обикновено имат индикатор за "връзка", който показва състоянието на връзката. Това състояние е аналогично на условието, което Windows интерпретира като състояние на връзката. Когато Windows открие "неактивно" състояние, той премахва обвързаните протоколи от адаптера, докато не стане ясно, че е в "активно" състояние отново. Понякога е възможно да не искате мрежовият адаптер да открие това състояние. Можете да зададете тази конфигурация, като промените системния регистър.

Забележка 10B2 коаксиален (RG-58) Ethernet кабел не е среда на базата на връзка. Затова Windows не се опитва да открие състояние на връзката, когато се използва този вид кабелно свързване.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За да предотвратим откриването на състоянието на връзката от мрежовия адаптер вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. Щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника "Fix it".Бележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не използвате проблемния компютър, можете да запишете решението "Fix it" на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да предотвратите откриването на състоянието на връзката от мрежовия адаптер, изпълнете следните стъпки:

Забележка Протоколът NetBEUI и протоколът IPX не поддържат разпознаване на носители.
 1. Стартирайте редактора на системния регистър.
 2. Намерете следния подключ на системния регистър:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Добавете следния запис в системния регистър към подключа Parameters:
  Name (Име): DisableDHCPMediaSense
  Data type (Тип данни): REG_DWORD (Boolean)
  Value (Стойност): 1
  Забележка Този запис контролира поведението на функцията за разпознаване на носители. По подразбиране събитията при разпознаването на носители задействат DHCP клиент и го карат да предприеме действие. Когато например възникне събитие "свързване", клиентът се опитва да получи лизинг. Когато например възникне събитие "прекъсване на връзката", клиентът може да прекрати работата на интерфейса и маршрутизаторите. Ако зададете 1 за тази стойност, DHCP клиентите и клиентите, различни от DHCP, игнорират събитията при разпознаване на носители.
 4. Рестартирайте компютъра.
Забележка Microsoft Windows Server 2003 поддържа разпознаване на носители, когато се използва в среда на сървърен клъстер. По подразбиране обаче разпознаването на носители е забранено в сървърни клъстери на базата на Windows Server 2003 и записът DisableDHCPMediaSense в системния регистър не оказва никакво въздействие. Записът DisableClusSvcMediaSense в системния регистър е въведен в Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Можете да използвате този запис в системния регистър, за да разрешите разпознаването на носители във възли, базирани на Windows Server 2003, в сървърни клъстери. Подробностите за записа DisableClusSvcMediaSense в системния регистър са следните:
Key (Ключ): HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Name (Име): DisableClusSvcMediaSense
Data type (Тип данни): REG_DWORD (Boolean)
Default value (Стойност по подразбиране): 0
По подразбиране записът DisableClusSvcMediaSense в системния регистър е зададен на 0. Когато този запис е зададен на 0, разпознаването на носители е забранено. Ако зададете 1 за записа DisableClusSvcMediaSense, можете да го използвате, за да разрешите разпознаването на носители. Това поведение съвпада с поведението на среда на сървърен клъстер на Microsoft Windows 2000.

Това реши ли проблема?

 • Проверете дали е проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ние ще сме признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога Решете моя проблем или ни изпратете имейл.
Свойства

ИД на статията: 239924 – Последен преглед: 11.09.2011 г. – Редакция: 1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2004, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition

Обратна връзка