Проблеми с времето или планирането след актуализация за лятното часово време или актуализация на часовата зона

Автоматична диагностика и поправяне на проблемаЗабележка Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

СИМПТОМИ

Началната и крайната дата за лятното часово време в много страни се променя всяка година. Освен това е възможно някои страни да променят своите правила за разпознаване на лятното часово време (DST) или да променят изместването на местното време спрямо координирано световно време (UTC). При този сценарий някои графици и някои приложения, които зависят от изчисления на датата и часа, е възможно да имат проблеми.

ПРИЧИНА

Този проблем се дължи на неправилна или липсваща информация за часовата зона.

Нека реша проблема сам

Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows


За да отстраните този проблем, изпълнете следните стъпки:
 1. Импортирайте приложимите правила за часовата зона и за годината в системния регистър под следните подключове:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Забележка Ако стойността в системния регистър на съществува, импортирайте низа на английски в системния регистър под следния подключ за низа "Non-MUI_*" (например: ключовете от системния регистър "Display", "Dlt", "Std"):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Изпълнете съответната команда за вашата операционна система:

  Windows XP и Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Полезна ли беше тази информация? Изпратете ни обратна информация

Как работи MATS пакетът, за да реши този проблем

 1. MATS пакетът сканира вашия компютър и открива дали на него се изпълнява Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 или Windows Server 2008 R2.
 2. MATS пакетът започва да импортира приложимите правила за часовата зона и за годината или низа на английски за подключа от системния регистър.

  Забележка По време на този процес се показва диалогов прозорец. Този диалогов прозорец ви дава възможност да решите проблема автоматично (препоръчителната опция) или ръчно да изберете отделни проблеми, които да бъдат решени.
 3. MATS пакетът проверява дали процесът на импортиране е успешен.
Свойства

ИД на статията: 2400550 – Последен преглед: 23.02.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка