Как да деинсталирате ръчно Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране чрез елемента "Добавяне или премахване на програми"

СИМПТОМИ

Тази статия описва как да деинсталирате Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране в контролния панел с използване на елемента Добавяне или премахване на програми или елемента Програми и компоненти в Windows Vista е Windows 7. Препоръчваме първо да се уверите, че не е възможно деинсталиране с използване на Добавяне или премахване на програми.

Забележка Използвайте тази статия от базата знания само ако вашата версия на Microsoft Security Essentials е 1.0.1963 или по-стара (1.0.1407.0, 1.0.1500.0, 1.0.1610.0, 1.0.1961.0). Не използвайте тази статия от базата знания за версии, които започват с цифрата 2.

РАЗРЕШЕНИЕ

Тази статия описва как да деинсталирате Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране в контролния панел с използване на елемента Добавяне или премахване на програми или елемента Програми и компоненти в Windows Vista е Windows 7. Препоръчваме първо да се уверите, че не е възможно деинсталиране с използване на Добавяне или премахване на програми.

Може да ви се стори по-лесно да следвате стъпките, ако първоначално сте отпечатали тази статия на хартия.

Уверете се, че не можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials чрез използване на Добавяне или премахване на програми в Windows XP или елемента Програми и компоненти в Windows Vista и Windows 7. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

Windows XP
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете appwiz.cpl в полето Изпълни и натиснете OK.
 2. Изберете Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Деинсталирай.
 3. Рестартирайте компютъра и след това преминете към раздела "Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials".
Windows Vista или Windows 7
 1. Щракнете върху и в текстовото поле Търсене на програми и файлове въведете Appwiz.cpl и натиснете клавиша ENTER.
 2. Щракнете с десния бутон върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Деинсталирай.
 3. Рестартирайте компютъра и след това преминете към раздела "Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials".
Ако можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials с използване на стъпките по-горе, значи сте свършили. Ако не можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials, възможно е да имате проблеми с диалоговия прозорец Добавяне или премахване на програми или някои компоненти на Microsoft Security Essentials може да не са деинсталирани. В тези случаи е възможно да не можете да преинсталирате Microsoft Security Essentials.

За да деинсталираме Microsoft Security Essentials вместо вас с използване на друг метод, отидете на раздела "Решете моя проблем". За да деинсталирате Microsoft Security Essentials сами с използване на друг метод, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За автоматично отстраняване на проблема щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.Забележка Възможно е този съветник да е само на английски. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск, за да можете да я изпълните на проблемния компютър.

Нека реша проблема сам

Забележка Необходимо е да сте влезли в системата с използване на потребителски акаунт с администраторски права, за да използвате този метод. Ако това е вашият персонален компютър, вероятно вече сте влезли с използване на администраторски акаунт. Ако компютърът е част от мрежа на вашето работно място, вероятно ще трябва да помолите вашия системен администратор за съдействие. За да проверите дали сте влезли в Windows с използване на потребителски акаунт, притежаващ администраторски права, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=bg

За да деинсталирате ръчно Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране чрез използване на Добавяне или премахване на програми или Програми и компоненти, изпълнете следните стъпки.

Стъпка 1: Направете резервно копие на системния регистър


Важно Този раздел, метод или задание съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова спазвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от базата знания на Microsoft, за да я прегледате:
322756 Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows

За направите резервно копие на системния регистър, изпълнете следните стъпки, отнасящи се за използваната от вас операционна система.

Windows XP
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в текстовото поле и след това натиснете ENTER.
 2. В навигационния екран (левия екран) на редактора на системния регистър, щракнете с десния бутон върху Computer (Компютър), а после върху Export (Експортиране).

Windows Vista или Windows 7
 1. Щракнете върху и въведете regedit в полето Търсене на програми и файлове.
 2. Щракнете върху Regedit.
 3. В навигационния екран (левия екран) на редактора на системния регистър, щракнете с десния бутон върху Computer (Компютър), а после върху Export (Експортиране).

Стъпка 2: Изтрийте подключовете на системния регистър за Microsoft Security Essentials

Спрете процеса на Microsoft Security Essentials:
 1. Отворете "Диспечер на задачите". За целта изпълнете следните стъпките, отнасящи се за използваната от вас операционна система.
  1. За Windows XP
   • Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете taskmgr и щракнете върху OK.
  2. За Windows 7 и за Windows Vista
   1. Щракнете върху и въведете taskmgr в текстовото полето Търсене на програми и файлове.
   2. Щракнете върху taskmgr.
 2. Щракнете върху раздела Processes (Процеси).
 3. Намерете записа за файла msseces.exe. Щракнете с десния бутон върху записа и след това щракнете върху End Process (Спиране на процеса). Ако се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху End Process (Спиране на процеса).
Спрете и забранете услугата Microsoft Security Essentials:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт, а в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху и после върху Изпълни.
 2. Въведете net stop msmpsvc и след това натиснете клавиша ENTER.
 3. В Windows XP щракнете върху Старт, а в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху и после върху Изпълни.
 4. Въведете sc config msmpsvc start= disabled и след това натиснете клавиша ENTER.
Изтрийте ключа за изпълнение на Microsoft Security Essentials:

 1. В Windows XP щракнете върху Старт, а в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху и после върху Изпълни.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец "Управление на потребителските акаунти", щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
Изтрийте останалите MSE подключове от системния регистър:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт, а в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху и после върху Изпълни.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец "Управление на потребителските акаунти", щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Essentials
 4. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
 5. Под буквено-цифровите ключове потърсете следните записи, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки от тях, след което щракнете върхуDelete (Изтриване) за всяко срещане:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Имайте предвид, че контейнерът XX-XX всъщност е идентификатор на инсталирания език, например DE-DE за MSE за немски. Следователно, този ключ не присъства в инсталации на американски английски.)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Essentials
 6. Намерете следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Essentials
 7. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете с десния бутон върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
 8. Намерете следния подключ:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Antimalware и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
Изтрийте подключовете на инсталатора:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт, а в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху и после върху Изпълни.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец "Управление на потребителските акаунти", щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Под буквено-цифровите ключове в полето ProductName потърсете следните записи. Отбележете номерата за всяко срещане, което намерите. След това щракнете с десния бутон върху всеки запис и щракнете върхуDelete (Изтриване) за всяко срещане, което намерите:
  • Microsoft Security Essentials
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Имайте предвид, че контейнерът XX-XX всъщност е идентификатор на инсталирания език, например DE-DE за MSE за немски. Следователно, този ключ не присъства в инсталации на американски английски.)


Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials

 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft:
 2. Щракнете върху Locales and languages (Страни и езици) и изберете подходящия език и операционна система:
  • Windows XP, 32-битова
  • Windows Vista/Windows 7, 32-битова
  • Windows Vista/Windows 7, 64-битова
 3. Щракнете върху Изпълни и следвайте подканите на екрана, докато завършите инсталирането.
 4. Рестартирайте компютъра.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация за Microsoft Security Essentials посетете следния уеб сайт на Microsoft:

За информация относно поддръжка за Microsoft Security Essentials посетете следния уеб сайт на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 2435760 – Последен преглед: 17.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка