Използване на Expression Encoder Live шаблони за визуализация на Windows Media Services поток, където са разрешени Negotiate и/или хеширано удостоверяване, няма да работи

Прилага се за: Microsoft Expression Encoder 4

Симптоми


При избор на Expression Encoder Live шаблон за поточно сценарии от Windows Media Services(WMS) и издателски пункт на WMS не използва анонимно удостоверяване, вие няма да можете да видите поток.

Причина


За да видите съдържанието, няма да успеете поради поддръжка за запитване в MediaElement контролата, която се използва в шаблона. Ако точката за публикуване на WMS, е конфигуриран да използва всеки друг метод за удостоверяване от анонимни, това ще стане.

Решение


Използвайте Windows Media Player, ако се изисква удостоверяване на вашите публикуване.