HTTP/1.1 грешка 501 - не е реализирана


Симптоми


Когато се опитвате да използвате неизвестен метод от клиент в интернет, се появява следното съобщение за грешка:
HTTP/1.1 501 не е реализирана

Причина


Това поведение е умишлено. Internet Information Services (IIS) поддържа само методите, дефинирани в "RFC 2616 – Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1" и "RFC 2518 - HTTP разширения за разпределени авторство--WEBDAV." Методите са изброени в следващата таблица:
МетодПротоколRFCРаздел
СВЪРЗВАНЕHTTP26169.9
КОПИЕWEBDAV25188.8
ИЗТРИВАНЕHTTP26169.7
ПОЛУЧЕТЕHTTP26169.3
ГЛАВАHTTP26169.4
ЗАКЛЮЧВАНЕWEBDAV25188.10
MKCOLWEBDAV25188.1
ПРЕМЕСТВАНЕWEBDAV25188.9
ОПЦИИHTTP26169.2
ПУБЛИКАЦИЯHTTP26169.5
PROPFINDWEBDAV25188.1
PROPPATCHWEBDAV25188.2
ПОСТАВЕТЕHTTP26169.6
ПРОСЛЕДЯВАНЕHTTP26169.8
ОТКЛЮЧВАНЕWEBDAV25188.11

Повече информация


За повече информация за тези теми вижте следната информация: