Сборна актуализация за Office 2010 за декември 2010 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Пакетите със сборни актуализации за декември съдържат последните актуални корекции за Microsoft Office 2010 приложения от основния пакет и за Microsoft Office 2010 сървъри.

Препоръчително е да тествате актуалните корекции, преди да ги разположите в производствена среда. Тъй като компилациите са сборни, всяка нова версия на корекцията съдържа всички актуални корекции и всички корекции на защитата, които са били включени в предишния пакет за актуализация. Препоръчително е да приложите най-новата версия на корекциите, която съдържа актуалната корекция, която ви е нужна.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да получите пакетите със сборни актуализации за декември 2010 г.

Сега Microsoft предлага набор пакети с поддържани сборни актуализации. Всеки пакет обаче е предназначен само за коригиране на приложенията, изредени в тази статия. Прилагайте пакетите само към системи, изпитващи посочените конкретни проблеми. Ако не сте силно засегнати от някой от тези проблеми, препоръчваме да изчакате следващия пакет с актуализации, който ще съдържа актуалните корекции от тези пакети със сборни актуализации.

Забележка Ако възникнат допълнителни проблеми или се наложи отстраняване на неизправности, може да се окаже наложително да създадете отделна заявка за поддръжка. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и за проблеми, които не спадат към определен пакет със сборни актуализации. За да създадете отделна заявка за поддръжка, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Пакети, които са включени в сборната актуализация от декември 2010 г.

Връзка към статия от базата знания на Microsoft, в която ще е разгледана всяка гореща поправка, ще бъде издадена, когато тази статия стане достъпна. За да получите конкретна актуална корекция, се обърнете към поддръжката и помолете за актуалната корекция, като посочите номера на статията в базата знания.

За допълнителна информация относно грешките в пакета на Office 2010 щракнете върху следните номера на статии, за да ги прегледате в базата знания на Microsoft.

Актуализации на клиенти в Office 2010

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в базата знанияПродукт
ace-x-none.msp
2459110 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (ace-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Access 2010
access-x-none.msp
2466280 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (access-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Access 2010
accessde-x-none.msp
2466284 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (accessde-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Access 2010
excel-x-none.msp
2459118 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excel-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Excel 2010
excelintl-nl-nl.msp
2459120 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excelintl-nl-nl.msp): 14 декември 2010 г.
Excel 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2466275 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Excel 2010
excelintl-pl-pl.msp
2466276 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excelintl-pl-pl.msp): 14 декември 2010 г.
Excel 2010
mso-x-none.msp
2459116 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (mso-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
convintl.msp
2459117 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (convintl.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
exppdf-x-none.msp
2466269 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (exppdf-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
osc-x-none.msp
2466271 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (osc-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
gfx-x-none.msp
2466272 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (gfx-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp
2466286 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (msointl-en-us.msp, msointl-pl-pl.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2466274 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office 2010
outlook-x-none.msp
2459115 Описание на пакета с актуални корекции за Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Outlook 2010
powerpoint-x-none.msp
2466273 Описание за пакета с актуални корекции за PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
PowerPoint 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2466282 Описание на пакета с актуални корекции за PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
PowerPoint 2010
pptview-x-none.msp
2466283 Описание за пакета с актуални корекции за PowerPoint 2010 (pptview-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2466263 Описание на пакета с актуални корекции за Project 2010 (project-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Project 2010
searchdctm-x-none.msp
2459111 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum (searchdctm-x-none.msp ): 14 декември 2010 г.
SharePoint 2010 Indexing Connector for Documentum
Word-x-none.msp
2459114 Описание на пакета с актуални корекции за Word 2010 (Word-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Word 2010

Актуализации за отделни сървъри от Office 2010

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в Базата знанияПродукт
wacwfe-x-none.msp
2459107 Описание на пакета с актуални корекции за Office Online (wacwfe-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Office Online
ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp
2466270 Описание на пакета с актуални корекции за PerformancePoint Server 2010 (ppsmamui-xx-xx.msp, ppsmawfe-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2459112 Описание на пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Project Server 2010
pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp
2459113 Описание на пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (pjsrvmui-en-us.msp, pjsrvwfe-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
Project Server 2010
dlc-x-none.msp
2459119 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
SharePoint Server 2010
sts-x-none.msp
2459108 Описание за пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (sts-x-none.msp): 14 декември 2010 г.
SharePoint Foundation 2010

Сборни пакети за актуализация на Office 2010 за Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) и сървъри на SharePoint Foundation

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в Базата знанияПродукт
Пакет за сървър на Project
2459258 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за Project Server 2010 (пакет за сървър на Project): 14 декември 2010 г.
Project Server 2010
Пакет за сървър на SharePoint Foundation
2459125 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за SharePoint Foundation 2010 (пакет за сървър на SharePoint Foundation): 14 декември 2010 г.
SharePoint Foundation 2010
Пакет за сървър на MOSS
2459257 Описание за пакета с актуални корекции за сървъри със сборни актуализации за SharePoint Server 2010 (пакет за сървър на MOSS): 14 декември 2010 г.
SharePoint Server 2010

Предварителни условия

Предварителните условия са изредени в статиите от базата знания за отделните пакети.
Свойства

ИД на статията: 2479673 – Последен преглед: 24.04.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка