Обичайни причини, при които IIS сървърът връща съобщение за грешка "HTTP 404 - File not found" ("HTTP 404 - Файлът не е намерен")

Настоятелно препоръчваме на всички потребители да надградят уеб-сървъра Microsoft Internet Information Services (IIS) до версия 6.0 под Microsoft Windows Server 2003. IIS 6.0 значително повишава сигурността на уеб-базираната инфраструктура. За допълнителна информация по въпроси, свързани със сигурността на IIS, посетете следния уебсайт на Microsoft:
Важно Тази статия е предназначена за администратори на Internet Information Services (IIS). Ако не сте администратор на IIS, но искате да разберете какво означава това съобщение, защото го виждате във вашия уеб браузър, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
264284 Инструкции за действия при получаване на съобщение за грешка "The page cannot be found" ("Страницата не може да бъде намерена") в браузъра (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

СИМПТОМИ

При заявка за уеб страница в горната част на прозореца на уеб браузъра се появява следното съобщение за грешка:
The page cannot be found ("Страницата не може да бъде намерена")
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable. ("Страницата, която търсите може би е премахната, със сменено име или е временно недостъпна.")
Пo-долу на уеб страницата се изписва следното съобщение за грешка:
HTTP 404 - File not found ("HTTP 404 - Файлът не е намерен")
Internet Information Services

ПРИЧИНА

Уеб сървърът връща съобщението за грешка "HTTP 404 - File not found" ("HTTP 404 - Файлът не е намерен"), когато не може да извлече исканата страница.

По-долу са описани няколко обичайни причини за появяване на това съобщение за грешка.
  • Исканият файл е бил преименуван.
  • Исканият файл е бил преместен на друго място и/или изтрит.
  • Исканият файл е временно недостъпен поради провеждане на техническо обслужване, надграждане или поради други неизвестни причини.
  • Исканият файл не съществува.
  • IIS 6.0: Не е активирано съответното разширение на уеб-базирана услуга или MIME тип.
  • Виртуална директория е съпоставена с коренната директория на дисково устройство, намиращо се на друг сървър.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, проверете дали файлът, заявен в полето за URL адрес, съществува на компютъра с IIS и че местоположението е зададено правилно.

Използвайте модула Microsoft Management Console (MMC) на IIS, за да определите къде във файловата система на компютъра с IIS трябва да се намира исканият файл.

Това е особено важно, ако уебсайтът използва виртуална директория (VDIR). VDIR е директория, която не се съдържа в началната директория на уебсайта, но се показва в клиентския браузър така, сякаш се намира в нея. Тази виртуална директория трябва да бъде съпоставена с подпапка на дисковото устройство или съдържа препратки към имената на файловете.

Например нека да предположим, че URL адресът, който предизвика грешката 404, е http://Microsoft.Com/Test/File1.htm и модулът на IIS показва, че за сайта Microsoft.Com директорията /Test/ всъщност е виртуална директория, която се съпоставя с местоположението на директорията c:\Information на компютъра с IIS. Това означава, че трябва да проверите дали файлът File1.htm се намира в директорията c:\Information (и че името на файла е изписано правилно).


Динамично съдържание на IIS6: Когато дадено уеб разширение не е активирано, в разширения регистрационен файл W3C се внася запис от тип 404.2. Използвайте модула Microsoft Management Console (MMC) на IIS, за да активирате съответното уеб разширение. Подразбиращите се уеб разширения включват: ASP, ASP.net, Server-Side Includes, WebDAV publishing, FrontPage Server Extensions, Common Gateway Interface (CGI). Потребителските разширения трябва да бъдат добавени към списъка и активирани изрично. Вижте помощния файл на IIE 6.0 за повече информация.
Статично съдържание на IIS6: Когато дадено уеб разширение не е съпоставено с известно разширение в свойството за съпоставяне на MIME, в разширения регистрационен файл W3C се внася запис от тип 404.3. Използвайте модула Microsoft Management Console (MMC) на IIS, за да конфигурирате съответното разширение в свойството за съпоставяне на MIME. Вижте помощния файл на IIE 6.0 за повече информация.

За допълнителна информация относно други, по-рядко срещани причини за появяване на това съобщение за грешка щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

247714 Използването на командата PUT по отношение на дълго име на файл предизвиква появяване на грешката "HTTP 404 - File not found" ("HTTP 404 - Файлът не е намерен") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
221553 Задаването на файлови атрибути за уеб съдържание предизвиква появяване на съобщение за грешка 404 - File not found ("404 - Файлът не е намерен") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
216803 Скритите статични файлове на IIS връщат съобщение за грешка HTTP 404 или уведомление за отказан достъп (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
288123 При опит за свързване с OWA сървъра след надграждане от Exchange Server 5.5 до Exchange 2000 Server се появява съобщение за грешка HTTP Error 404 "Page cannot be displayed" ("Страницата не може да бъде показана") (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно виртуалните директории вижте темата "About Web site management" ("Относно управлението на уебсайтове") в документацията на IIS 5.0 на следния адрес:
Administration\Web Site Management\About Web Site Management
Забележка Ако сте инсталирали документацията на IIS 5.0 на вашия локален компютър, можете да използвате следния URL за намиране на темата:За преглед на тази тема на компютър, работещ под Microsoft Windows Server 2003, на който е инсталиран IIS, поставете следната връзка в адресното поле на вашия браузър и натиснете ENTER:
mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\help\iismmc.chm::/HTM/qss_wss_troubleshooting.htm
Забележка C:\Windows представлява системната папка. Ако вашата операционна система Windows е инсталирана на друго устройство, необходимо е да редактирате връзката в съответствие с това.

Можете да осъществите достъп до продуктовата документация през IIS Manager. За да получите допълнителна информация относно начина за достъп до тази помощна функция, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:

815127 Достъп до помощната документация на IIS 6.0 (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
Свойства

ИД на статията: 248033 – Последен преглед: 3.11.2006 г. – Редакция: 1

Обратна връзка