Съобщение за грешка: 403.6 – Забранено: IP адресът е отхвърлен

Настоятелно препоръчваме на всички потребители да надстроят системите си до Microsoft Internet Information Services (IIS) версия 7.0 при изпълнение на Microsoft Windows Server 2008. IIS 7.0 значително увеличава защитата на уеб инфраструктурата. За повече информация относно свързаните със защитата на IIS теми посетете следния уебсайт на Microsoft:За допълнителна информация относно IIS 7.0 посетете следния уеб сайт на Microsoft:

СИМПТОМИ

Когато се свързвате към Internet Information Services с помощта на уеб браузър, може да получите следното съобщение за грешка:
HTTP 403.6 – Забранено: IP адресът е отхвърлен

ПРИЧИНА

Всеки клиент има уникален IP адрес. Ако сървърът определя списък с IP адреси, за които достъпът до сайта не е разрешен, и IP адресът, който използвате, фигурира в този списък, ще получите съобщението за грешка.

Това е функция, която предоставя или отказва на конкретни потребители достъп до уеб сайт, директория или файл.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да решите този проблем, следвайте тези стъпки.
  1. С помощта на Internet Service Manager (Конзола на Microsoft за управление), отворете конзолната добавка на Internet Information Server (IIS) и изберете уеб сайта, който съобщава за грешка 403.6. Щракнете с десния бутон върху уеб сайта, виртуалната директория или файла, където е възникнала грешката. Щракнете върху Свойства, за да се покаже списъкът със свойства за този елемент.
  2. Изберете подходящата страница със свойства за Защита на директория или Защита на файл. В IP адрес и ограничения за име на домейн щракнете върху Редактиране.
  3. Ако опцията Отказан достъп в диалоговия прозорец IP адрес и ограничения за име на домейн е избрана, добавете IP адреса, мрежовия идентификатор или домейна на компютъра, който изисква достъп до списъка с изключения.

    Ако опцията Предоставен достъп в диалоговия прозорец IP адрес и ограничения за име на домейн е избрана, премахнете IP адреса, мрежовия идентификатор или домейна на компютъра, който изисква достъп до списъка с изключения.
Важно
  • Когато задавате свойства на защитата за определен уеб сайт, вие автоматично задавате същите свойства на защитата за директориите и файловете, принадлежащи на този сайт, освен ако свойствата на защитата на отделните директории и файлове не са били зададени по-рано.
  • Уеб сървърът ще ви изпрати подкана да дадете разрешение за подновяване на свойствата на отделните директории, когато се опитвате да зададете свойства на защитата за уеб сайта. Ако изберете да подновите тези свойства, предишните ви настройки на защитата ще бъдат заменени с новите настройки. Същото условие важи и когато задавате свойства на защитата за директория, съдържаща поддиректории или файлове със зададени по-рано свойства на защитата.
Забележки
  • По подразбиране някои сайтове разполагат с предоставен достъп само от IP адрес 127.0.0.1, който отговаря на името на компютъра localhost и се счита за различен адрес/име от NetBIOS или потребителския домейн в пълен вид (FQDN) на уеб сървъра. За да получите достъп до сайт, ограничен до localhost, трябва да сте при конзолата на компютъра с ограничението до локален хост.
  • Компютрите с достъп до вашия сървър през прокси сървъри привидно ще използват IP адреса на прокси сървъра.
  • Ограничаването по име на домейн не е препоръчително, тъй като намалява производителността на уеб сървъра, като го принуждава да извършва обратна DNS проверка за всяко свързване със сайта. В допълнение към увеличаване на натоварването на уеб сървъра, обратните проверки могат също да доведат и до неочаквани откази.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако документацията на продукта е инсталирана с IIS, една от връзките по-долу ще бъде налична при преглед на IIS сървъра:
Документация на Internet Information Services 5.0
http://localhost/iishelp/iis/misc/default.asp?jumpurl=../htm/core/iigdasc.htm

Документация на Internet Information Server 4.0
http://localhost/iishelp/iis/htm/core/igdasc.htm

За допълнителна информация щракнете върху следните номера на статии в базата знания на Microsoft:

172218 Ред на разрешение на името на хоста на Microsoft TCP/IP (Това може да е на английски)
163391 Отстраняване на неизправности при комуникация със сървър в интернет с помощта на комутируема връзка в Windows 2000, Windows NT 4.0 или Windows NT (Това може да е на английски)
Свойства

ИД на статията: 248043 – Последен преглед: 6.08.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка