Съобщение за грешка: Достъпът е забранен: Твърде много потребители са свързани 403.9

Отказ от отговорност за оттеглено съдържание на БЗ

Тази статия е написана за продукти, за които Microsoft вече не предлага поддръжка. Ето защо тази статия се предлага „както е“ и вече няма да бъде актуализирана.

СИМПТОМИ

Когато се свързвате с уеб сайт на Internet Information Services (IIS) 5.0, може да се появи следното съобщение за грешка:

Достъпът е забранен: Твърде много потребители са свързани

ПРИЧИНА

Грешката се показва, когато броят на свързаните със сървъра потребители надвиши ограничението на връзката, зададено от администратора на уеб сървъра.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да коригирате този проблем, помолете администратора да промени настройките на ограничението на връзката за уеб сайта.
  1. Отворете диспечера за интернет услуги.
  2. Щракнете с десния бутон върху уеб сайта и изберете Свойства.
  3. В страницата за свойства на уеб сайта изберете Връзки.
  4. Изберете Неограничена или увеличете Ограничена до: стойност.
Свойства

ИД на статията: 248074 – Последен преглед: 6.08.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка