Как да деинсталирате ръчно Microsoft Security Essentials 2.0.1963, ако не е възможно деинсталиране чрез елемента "Добавяне или премахване на програми"

СИМПТОМИ

Тази статия описва как да деинсталирате Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране в контролния панел с използване на елемента Добавяне или премахване на програми или елемента Програми и компоненти в Windows Vista и Windows 7. Препоръчваме първо да се уверите, че не е възможно деинсталиране чрез Добавяне или премахване на програми.

Забележка Версиите на Microsoft Security Essentials, пуснати в производство, започват с цифрата 2. Използвайте тази статия от Базата знания само ако на компютъра ви се изпълнява Microsoft Security Essentials версия 2 или по-нова. Не използвайте тази статия от Базата знания за бета-версии или за версии, които започват с цифрата 1. За информация относно деинсталирането на Microsoft Security Essentials версия 1 посетете:

http://support.microsoft.com/kb/2435760/bg Как да деинсталирате ръчно Microsoft Security Essentials 1.0.1963, ако не е възможно деинсталиране чрез елемента "Добавяне или премахване на програми"

РАЗРЕШЕНИЕ

Забележка Антивирусният софтуер е предназначен за защита на компютъра ви от вируси. Когато антивирусният софтуер е забранен, не трябва да изтегляте или да отваряте файлове от източници, на които нямате доверие, да посещавате уеб сайтове, на които нямате доверие, или да отваряте прикачени файлове към имейл.. За допълнителна информация относно компютърните вируси щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:  
129972 Компютърни вируси: описание, предпазване и възстановяване

Тази статия описва как да деинсталирате Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране в контролния панел с използване на елемента Добавяне или премахване на програми или елемента Програми и компоненти в Windows Vista и Windows 7. Препоръчваме първо да се уверите, че не е възможно деинсталиране чрез Добавяне или премахване на програми.

Вероятно ще ви бъде по лесно да осъществите описаните в тази статия стъпки, ако първо разпечатате тази статия.

Уверете се, че не можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials чрез използване на Добавяне или премахване на програми в Windows XP или елемента Програми и компоненти в Windows Vista и Windows 7. За да направите това, изпълнете следните стъпки:

Windows XP
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете appwiz.cpl в полето Изпълни и натиснете OK.
 2. Изберете Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Деинсталирай.
 3. Рестартирайте компютъра и след това преминете към раздела "Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials".
Windows Vista или Windows 7
 1. Щракнете върху бутона Старт и в текстовото поле Търсене на програми и файлове въведете Appwiz.cpl, след което натиснете ENTER.
 2. Щракнете с десния бутон върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Деинсталирай.
 3. Рестартирайте компютъра и след това преминете към раздела "Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials".
Ако можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials с използване на стъпките по-горе, значи сте свършили. Ако не можете да деинсталирате Microsoft Security Essentials, възможно е да имате проблеми с диалоговия прозорец Добавяне или премахване на програми или някои компоненти на Microsoft Security Essentials може да не са деинсталирани. В тези случаи е възможно да не можете да преинсталирате Microsoft Security Essentials.

Нека реша проблема сам

Забележка Необходимо е да сте влезли в системата с използване на потребителски акаунт с администраторски права, за да използвате този метод. Ако това е вашият персонален компютър, вероятно вече сте влезли с използване на администраторски акаунт. Ако компютърът е част от мрежа на вашето работно място, вероятно ще трябва да помолите вашия системен администратор за съдействие. За да проверите дали сте влезли в Windows с използване на потребителски акаунт, притежаващ администраторски права, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/admin?ln=bg

За да деинсталирате ръчно Microsoft Security Essentials, ако не е възможно деинсталиране чрез използване на Добавяне или премахване на програми или Програми и компоненти, изпълнете следните стъпки.

Стъпка 1: Направете резервно копие на системния регистър

Важно Този раздел, метод или задача съдържа информация за модифициране на системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна защита направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще можете да възстановите системния регистър. За допълнителна информация как да направите резервно копие на системния регистър или да го възстановите, щракнете върху следния номер на статия от Базата знания на Microsoft или в "Помощ и статии "Как да" за Windows", за да я прегледате:

http://support.microsoft.com/kb/322756/bg Създаване на резервно копие и възстановяване на системния регистър в Windows (Windows XP)

Архивиране на системния регистър (Windows Vista)

Архивиране на системния регистър (Windows 7)

За направите резервно копие на системния регистър, изпълнете следните стъпки, отнасящи се за използваната от вас операционна система.

Windows XP
 1. Щракнете върху Старт, изберете Изпълнение, въведете regedit в текстовото поле и след това натиснете ENTER.
 2. В навигационния екран (левия екран) на редактора на системния регистър, щракнете с десния бутон върху Computer (Компютър), а после върху Export (Експортиране).

Windows Vista или Windows 7
 1. Щракнете върху бутона Старт и въведете regedit в текстовото поле Търсене на програми и файлове. Щракнете върху Regedit.
 2. Щракнете върху Regedit.
 3. В навигационния екран (левия екран) на редактора на системния регистър, щракнете с десния бутон върху Computer (Компютър), а после върху Export (Експортиране).
Стъпка 2:изтриване на подключове на системния регистър за Microsoft Security Essentials

За да изтрием подключовете от системния регистър за Microsoft Security Essentials вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да решите проблема сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблемЗа да решите автоматично този проблем, щракнете върху бутона или връзката Fix it. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в съветника Fix it.
Забележки
 • Възможно е този съветник да е само на английски език. Автоматичната корекция обаче работи и за други езикови версии на Windows.
 • Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете решението на проблема на флаш устройство или компактдиск и след това да го изпълните на проблемния компютър.

След това отидете на раздела "Това реши ли проблема?".Нека реша проблема самСпрете процеса на съществени елемента на сигурността на Microsoft:
 1. Отворете "Диспечер на задачите". За целта изпълнете следните стъпките, отнасящи се за използваната от вас операционна система.
  1. За Windows XP:
   1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете taskmgr и щракнете върху OK.
  2. За Windows 7 и за Windows Vista:
   1. Щракнете върху бутона Старт и въведете taskmgr в текстовото поле Търсене на програми и файлове.
 2. Щракнете върху раздела Процеси.
 3. Намерете записа за файла msseces.exe. Щракнете с десния бутон върху записа и след това щракнете върху Край на процеса. Ако се появи прозорец за потвърждение, щракнете върху Край на процеса.
Спрете и забранете услугата Microsoft Security Essentials:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт или в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Изпълнение.
 2. Въведете net stop msmpsvc и след това натиснете ENTER.
 3. В Windows XP щракнете върху Старт или в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Изпълнение.
 4. Въведете sc config msmpsvc start= disabled и след това натиснете ENTER.
Изтрийте ключа за изпълнение на Microsoft Security Essentials:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт или в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Изпълнение.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец Управление на потребителските акаунти, щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
Изтрийте останалите MSE подключове от системния регистър:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт или в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Изпълнение.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец Управление на потребителските акаунти, щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current version\Uninstall\Microsoft Security Client
 4. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Security Essentials и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
 5. Под буквено-цифровите ключове потърсете следните записи, щракнете с десния бутон на мишката върху всеки от тях, след което щракнете върху Delete (Изтрий) за всеки екземпляр:
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Имайте предвид, че контейнерът XX-XX всъщност е идентификатор на инсталираната езикова променлива, например DE-DE за MSE за немски. Следователно, този ключ не присъства в инсталации на американски английски.)
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Security Client
 6. Намерете следния подключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Security Client
 7. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете с десния бутон върху Microsoft Security Client и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
 8. Намерете следния подключ: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Antimalware
 9. В екрана с подробна информация (десния екран) щракнете върху Microsoft Antimalware и след това щракнете върху Delete (Изтрий).
Изтрийте подключовете на инсталатора:
 1. В Windows XP щракнете върху Старт или в Windows Vista или Windows 7 щракнете върху бутона Старт, след което щракнете върху Изпълнение.
 2. Въведете regedit и щракнете върху OK. Ако се появи диалогов прозорец "Управление на потребителските акаунти", щракнете върху OK.
 3. Намерете следния подключ: HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products
 4. Под буквено-цифровите ключове в полето ProductName потърсете следните записи. Отбележете номерата за всеки екземпляр, който намерите. След това щракнете с десния бутон върху всеки запис и щракнете върху Delete (Изтрий) за всеки екземпляр, който намерите:
  • Microsoft Security Client
  • Microsoft Antimalware
  • Microsoft Antimalware Service XX-XX Language Pack (Имайте предвид, че контейнерът XX-XX всъщност е идентификатор на инсталираната езикова променлива, например DE-DE за MSE за немски. Следователно, този ключ не присъства в инсталации на американски английски.)
Стъпка 3: Преинсталиране на Microsoft Security Essentials

 1. Посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/products/security-essentials
 2. Щракнете върху Безплатно* изтегляне.
 3. Щракнете върху Изпълни и следвайте подканите на екрана, докато завършите инсталирането.
 4. Рестартирайте компютъра.


Това реши ли проблема?

 • Проверете дали проблемът е решен. Ако е решен, не е необходимо да четете по-нататък в този раздел. Ако проблемът не е решен, може да се обърнете към поддръжката.
 • Ще ви бъдем признателни за предоставената от вас обратна информация. За да предоставите обратна информация или да съобщите за проблеми с това решение, добавете коментар в блога "Решете моя проблем" или ни изпратете имейл съобщение.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно Microsoft Security Essentials посетете следния уеб сайт на Microsoft: http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/products/security-essentials

За информация относно поддръжка за Microsoft Security Essentials посетете следния уеб сайт на Microsoft:
http://windows.microsoft.com/bg-bg/windows/products/security-essentials/support

Свойства

ИД на статията: 2483120 – Последен преглед: 20.01.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка