Има налична актуализация, която подобрява техническите показатели при печат на XPS документи в Windows 7 и в Windows Server 2008 R2

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Има налична актуализация за Windows 7 и Windows Server 2008 R2. Тази актуализация решава различни проблеми, които понижават техническите показатели на печат, когато печатате XPS документи.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Проблеми, които решава тази актуализация

Тази актуализация решава следните проблеми:
  • Не можете да печатате определени уеб страници на принтер с интерфейс за графични устройства (GDI). Този проблем възниква, когато дадена уеб страница съдържа големи изображения.
  • Размерът на спулинг файлът е твърде голям, когато печатате уеб страница, на която има голямо фоново изображение, на принтер с GDI.
  • Не можете да печатате XPS документи, когато е разрешена проверката на приложение (AppVerifier). Този проблем възниква например когато използвате 32-битова версия на AppVerifier на 64-битова версия на Windows.

Информация за изтегляне

От центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:
Операционна системаАктуализация
Всички поддържани базирани на x86 версии на Windows 7Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x64 версии на Windows 7 Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x64 версии на Windows Server 2008 R2Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на IA-64 версии на Windows Server 2008 R2Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x86 версии на Windows Embedded Standard 7Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.
Всички поддържани базирани на x64 версии на Windows Embedded Standard 7 Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация сега.

За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в базата знания на Microsoft:
119591 Как да получите файлове на Microsoft за поддръжка от онлайн услуги
Този файл е проверен за вируси от Microsoft. Microsoft използва най-актуалния софтуер за откриване на вируси, който е достъпен към датата на публикуване на файла. Файлът се съхранява на сървъри с повишена защита, които възпрепятстват всички неупълномощени промени във файла.
Свойства

ИД на статията: 2484033 – Последен преглед: 15.05.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка