Не можете да използвате ECP за извършване на изтриването на мобилен телефон в среда на Exchange Server 2010 SP1


Симптоми


Не можете да използвате Exchange контролния панел (ECP) за извършване на изтриването на мобилен телефон в среда на Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 1 (SP1). Освен това получавате следното изключение в уеб браузъра:
Съобщение: $0 не е functionUrl: http://< URL >/Scripts/list.jsLine: 20

Причина


Този проблем се дължи на грешка в JScript изпълнение.

Решение


За да разрешите този проблем, инсталирайте следния Сборен пакет за актуализация:
2579150 Описание на сборния пакет за актуализация 4 за Exchange Server 2010 Service Pack 1

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Повече информация


За допълнителна информация относно извършването на изтриването на мобилен телефон посетете следния уеб сайт на Microsoft: