Сборна актуализация за Office 2010 за февруари 2011 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Пакетите със сборни актуализации за февруари 2011 г. съдържат най-новите актуални корекции за приложенията от основния пакет на Microsoft Office 2010 и сървърите от Microsoft Office 2010.


Препоръчително е да тествате актуалните корекции, преди да ги разположите в производствена среда. Тъй като компилациите са сборни, всяка нова версия на корекцията съдържа всички актуални корекции и всички корекции на защитата, които са били включени в предишния пакет за актуализация. Препоръчително е да приложите най-новата версия на корекциите, която съдържа актуалната корекция, която ви е нужна.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Как да получите пакетите със сборни актуализации за февруари 2011 г.

Сега Microsoft предлага набор пакети с поддържани сборни актуализации. Всеки пакет обаче е предназначен само за коригиране на приложенията, изредени в тази статия. Прилагайте пакетите само към системи, изпитващи посочените конкретни проблеми. Ако не сте силно засегнати от някой от тези проблеми, препоръчваме да изчакате следващия пакет с актуализации, който ще съдържа актуалните корекции от тези пакети със сборни актуализации.


Забележка Ако възникнат допълнителни проблеми или се наложи отстраняване на неизправности, може да се окаже наложително да създадете отделна заявка за поддръжка. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и за проблеми, които не спадат към определен пакет със сборни актуализации. За да създадете отделна заявка за поддръжка, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

Пакети, които са включени в сборната актуализация от февруари 2011 г.

Връзка към статия от базата знания на Microsoft, в която ще е разгледана всяка гореща поправка, ще бъде издадена, когато тази статия стане достъпна. За да получите конкретна актуална корекция, се обърнете към поддръжката и помолете за актуалната корекция, като посочите номера на статията в базата знания.


За повече информация относно проблеми в пакет на Office 2010, които се отстраняват в сборната актуализация, щракнете върху следните номера на статии в базата знания (БЗ) на Microsoft:

Актуализации за клиенти на Office 2010

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в базата знанияПродукт
ace-x-none.msp
2475874 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (ace-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Access 2010
access-x-none.msp
2504134 Описание на пакета с актуални корекции за Access 2010 (access-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Access 2010
excel-x-none.msp, graph-x-none.msp
2475875 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excelc-x-none.msp, excel-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Excel 2010
excel-x-none.msp
2475876 Описание на пакета с актуални корекции за Excel 2010 (excel-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Excel 2010
outlook-x-none.msp
2475877 Описание на пакета с актуални корекции за Outlook 2010 (outlook-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Outlook 2010
infopath-x-none.msp
2483231 Описание на пакета с актуални корекции за InfoPath 2010 (infopath-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Infopath 2010
mso-x-none.msp
2479789 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (mso-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Office 2010
msoshext-x-none.msp
2483230 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (msoshext-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Office 2010
proof-xx-xx.msp
2483232 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (proof-xx-xx.msp): 22 февруари 2011 г.
Office 2010
gfx-x-none.msp
2496952 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (gfx-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Office 2010
oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp
2483229 Описание на пакета с актуални корекции за Office 2010 (oart-x-none.msp, oartconv-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Office 2010
onenote-x-none.msp
2504133 Описание на пакета с актуални корекции за OneNote 2010 (onenote-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
OneNote 2010
powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp
2496949 Описание на пакета с актуални корекции за PowerPoint 2010 (powerpoint-x-none.msp, pptview-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
PowerPoint 2010
project-x-none.msp
2496946 Описание на пакета с актуални корекции за Project 2010 (project-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Project 2010
spd-x-none.msp
2496947 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Designer 2010 (spd-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Designer 2010
word-x-none.msp
2504130 Описание на пакета с актуални корекции за Word 2010 (word-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Word 2010Актуализации за отделни сървъри от Office 2010

Име на пакета с актуални корекцииНомер на статията в базата знанияПродукт
fsserver-x-none.msp
2504136 Описание на пакета с актуални корекции за FAST Search Server 2010 for SharePoint (fsserver-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
FAST Search Server 2010 for SharePoint
ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp
2496951 Описание на пакета с актуални корекции за PerformancePoint Server 2010 (ppsmawfe-x-none.msp, ppsmamui-xx-xx.msp): 22 февруари 2011 г.
PerformancePoint Server 2010
pjsrvwfe-x-none.msp
2479792 Описание на пакета с актуални корекции за Project Server 2010 (pjsrvwfe-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
Project Server 2010
wssmui-xx-xx.msp
2504135 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Foundation 2010 (wssmui-xx-xx.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Foundation 2010
osrchwfe-x-none.msp
2479795 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchwfe-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010
dlc-x-none.msp
2479796 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (dlc-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010
vsrvwfe-x-none.msp
2483228 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (vsrvwfe-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010
osrchmui-xx-xx.msp
2496948 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchmui-xx-xx.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010
osrchmui-ja-jp.msp
2496954 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (osrchmui-ja-jp.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010
lpsrvwfe-x-none.msp
2504132 Описание на пакета с актуални корекции за SharePoint Server 2010 (lpsrvwfe-x-none.msp): 22 февруари 2011 г.
SharePoint Server 2010

Предварителни условия

Предварителните условия са изредени в статиите от базата знания за отделните пакети.
Свойства

ИД на статията: 2493730 – Последен преглед: 24.04.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка