Не може да отваряте файлове на Office за Mac 2011 директно от сървър, който поддържа само базово удостоверяване по не-SSL връзка

Важно Тази статия съдържа информация, която показва как да намалите степента на защита или да изключите защитните функции на компютъра. Може да правите такива промени с цел временно решаване на конкретен проблем. Преди да предприемете тези промени, е препоръчително да прецените рисковете, свързани с въвеждането на временното решение във вашата конкретна среда. Ако решите да въведете временното решение, вземете подходящи допълнителни мерки за защита на компютъра.

СИМПТОМИ

Имате приложения на Microsoft Office за Mac 2011, инсталирани на компютър клиент. От този компютър клиент опитвате достъп до файл на Microsoft Office, който се съхранява на уеб сървър (например сървър на SharePoint), който е конфигуриран за базово удостоверяване. Връзката между вашия компютър и уеб сървъра не използва слой със защитени сокети (SSL). Когато опитате да отворите или изтеглите файла, наблюдавате следните симптоми: 
 • Файлът на Microsoft Office не е отворен или изтеглен. 
 • Не получавате искане за парола за базово удостоверяване , когато опитвате да отворите или изтеглите файла. 
 • Не получавате съобщение за грешка, когато опитате да отворите файла. Свързаното приложение на Office за Mac 2011 се стартира. Въпреки това избраният файл не се отваря.

РАЗРЕШЕНИЕ

За да отстраните този проблем, разрешете SSL шифроване на уеб сървъра. По подразбиране приложенията на Office за Mac 2011 могат да отварят и изтеглят файлове от уеб сървър, който използва базово удостоверяване по SSL връзка.

ЗАОБИКАЛЯНЕ

Предупреждение Тези промени могат да направят компютъра или мрежата по-уязвими за атаки от злонамерени потребители или вреден софтуер, като например вируси. Такива промени не са препоръчителни, но предоставяме тази информация, за да може да използвате този начин, ако прецените, че е необходимо. Извършвате тези промени на свой собствен риск.

За да заобиколите този проблем, оставете приложенията на Office за Mac 2011 да се свързват към уеб сървър с използване на базово удостоверяване по не-SSL връзка.
Внимание Разрешаването на базово удостоверяване без SSL може да носи значителен риск за защитата.

Тъй като идентификационните данни на потребителя не се шифроват за предаване по мрежата с обикновен текст, използването на базово удостоверяване по незащитена HTTP връзка не е препоръчително. За повече информация вижте раздела "Допълнителна информация". Ако искате да използвате базово удостоверяване, препоръчително е винаги да разрешавате SSL шифроване на сървъра.
Следната информация описва как да разрешите на приложенията на Office за Mac 2011 да отварят типове файлове на Microsoft Office директно от сървър, който поддържа само базово удостоверяване по не-SSL връзка. Този метод трябва да се използва само ако сте уверени, че използвате шифрован канал между потребителския сървър и уеб сървъра. За оптимално защитени връзки се смятат директната кабелна връзка или специалната линия.

На компютъра клиент добавете ключ от системния регистър basicauthlevel и подходящата стойност
Important ("Важен") Този раздел, метод или задача съдържат стъпки, които ви упътват как да смените ключа от системния регистър. Имайте предвид, че при неправилна промяна на системния регистър е възможно да възникнат сериозни проблеми. Затова следвайте внимателно тези стъпки. За допълнителна сигурност направете резервно копие на системния регистър, преди да го промените. В случай на възникване на проблем чрез това копие ще може да възстановите системния регистър.

 1. В менюто Go ("Отиване") щракнете върху Utilities ("Помощни програми").
 2. Стартирайте Terminal ("Терминал").
 3. В подканата за Terminal ("Терминал") поставете следната команда и след това натиснете ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Контейнерът [Authentication] ("Удостоверяване") е една от следните стойности:
  • 0 - Базово удостоверяване е забранено
  • 1 - Базово удостоверяване е разрешено само за SSL връзки
  • 2 - Базово удостоверяване е разрешено за SSL и за не-SSL връзки

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Базово удостоверяване е широко използван, стандартен за отрасъла метод за събиране на информация за потребителско име и парола. Предимството на базовото удостоверяване е в това, че то е част от спецификацията HTTP и се поддържа от повечето браузъри. Въпреки това базовото удостоверяване подканва потребителя за потребителско име и парола. След това тази информация се изпраща нешифрована по мрежата. Методът на базово удостоверяване не е препоръчителен, ако не сте сигурни, че връзката между потребителския сървър и уеб сървъра е защитена (с използване например на SSL или директна връзка). При базово удостоверяване паролата се изпраща по мрежата с обикновен текст. Ако паролата бъде прехваната по мрежата от подслушващ софтуер, неупълномощен потребител може да разбере потребителското име и паролата и да използва отново тези идентификационни данни. Заради риска, който носи за защитата, базовото удостоверяване по не-SSL връзка е забранено по подразбиране за приложенията на Microsoft Office.
Свойства

ИД на статията: 2498069 – Последен преглед: 31.05.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка