Съобщение "Може да се наложи преинсталиране на следните актуализации" при опит за инсталиране на SP1 за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2

СИМПТОМИ

При опит да инсталирате Service Pack 1 (SP1) за Windows 7 или за Windows Server 2008 R2, получавате съобщение "Може да се наложи преинсталиране на следните актуализации". Проблемът възниква, ако на компютъра са инсталирани една или няколко от следните актуални корекции:
983534 Производителността на DNS сървъра продължава да намалява в случай на голямо натоварване в Windows Server 2008 R2

979350 Клиентите за SharePoint Workspace 2010 или Groove 2007, предоставени за Groove Server Relay в Windows Server 2008 R2, може да не изпълнят успешно синхронизацията

2406705 Някои заявки за вход-изход към устройство за съхранение не се изпълняват в устойчива на грешки система, работеща под Windows Server 2008 R2, ако изненадващо премахнете един път към устройството за съхранение

ПРИЧИНА

Актуалните корекции, изброени в раздел "Симптоми", не са включени в SP1. Инсталирането на SP1 в добавка към тези актуални корекции ще доведе до презаписване на актуалните корекции. За да предотврати това, инсталиращата програма на Service Pack открива дали тези актуални корекции са инсталирани на компютъра. Ако някои от актуалните корекции са инсталирани, инсталиращата програма на Service Pack блокира инсталирането на SP1.

РАЗРЕШЕНИЕ

Ако актуална корекция 983534 е инсталирана, изпълнете следните стъпки:
 1. Инсталирайте актуализирана версия на актуалната корекция, описана в следната статия в Базата знания на Microsoft:
  983534 Производителността на DNS сървъра продължава да намалява в случай на голямо натоварване в Windows Server 2008 R2
 2. Инсталирайте SP1.
Ако актуална корекция 979350 е инсталирана, изпълнете следните стъпки:
 1. Инсталирайте актуализирана версия на актуалната корекция, описана в следната статия в Базата знания на Microsoft:
  979350 Клиентите за SharePoint Workspace 2010 или Groove 2007, предоставени за Groove Server Relay в Windows Server 2008 R2, може да не изпълнят успешно синхронизацията
 2. Инсталирайте SP1.
Ако актуална корекция 2406705 е инсталирана, изпълнете следните стъпки:
 1. Инсталирайте актуализирана версия на актуалната корекция, описана в следната статия в Базата знания на Microsoft:
  2406705 Някои заявки за вход-изход към устройство за съхранение не се изпълняват в устойчива на грешки система, работеща под Windows Server 2008 R2, ако изненадващо премахнете един път към устройството за съхранение
 2. Инсталирайте SP1.
Свойства

ИД на статията: 2502370 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка