Стъпки, които да изпълните, преди да инсталирате Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 от Центъра за изтегляния на Microsoft

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Windows 7 SP1 и Windows Server 2008 R2 SP1 са актуализации на Windows 7 и Windows Server 2008 R2, които съдържат издадени преди това корекции относно конкретни проблеми в надеждността, бързината на работа и съвместимостта.. Има определени стъпки, които трябва да се изпълнят преди инсталиране на Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1, за да бъде сигурно, че имате успешно инсталиране. Предложените стъпки за подготовка са както следва:

 1. Архивирайте важните си данни (тази стъпка трябва да се изпълнява винаги преди инсталирането на основна актуализация на всеки софтуер).
 2. Актуализирайте своите драйвери на хардуера (основни драйвери за актуализиране са видео драйверът, драйверът за принтер, драйверът на мрежовия адаптер).
 3. Уверете се, че са инсталирани всички актуализации на Windows(различни от Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1). Така се гарантира, че всички други компоненти са актуализирани.
  Инсталирайте актуализациите на Windows KB2454826, KB2534366 и KB2533552 (тези актуализации ще подобрят успешното инсталиране на сервизния пакет).
 4. Проверете за вируси и зловреден софтуер.
 5. Изпълнете Windows Update и инсталирайте Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1.
  Или
  Инсталирайте Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1 от Центъра на Microsoft за изтегляния
За повече информация за изпълнението на тези стъпки вижте подробните стъпки, посочени в раздела "Допълнителна информация" на тази статия от БЗ.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Важно: Преди да инсталирате SP1, се погрижете да изпълните тези стъпки.

Стъпка 1: Архивирайте важните за вас файлове

Архивирайте вашите файлове на външен твърд диск, DVD или CD, USB флаш памет или папка в мрежата. За информация как да архивирате вашите файлове вижте Архивирайте вашите файлове.

Стъпка 2: Актуализирайте драйверите на устройствата


Актуализирайте драйверите на устройствата, ако е необходимо. Можете да направите това, като използвате Windows Update в контролния панел или като посетите уеб сайта на производителя на устройството. 

Важно: Ако използвате вградено графично устройство на Intel, има известни проблеми с определени версии на драйверите за вградени графични устройства на Intel и приложения с поддръжка на D2D, като например определени версии на Windows Mail. 

Стъпка 3: Посетете Windows Update и инсталирайте актуализации на Windows KB2454826, KB2534366 или KB2533552, ако се предлагат

Изпълнете Windows Update и ако ви се предлага опцията да инсталирате KB2454826, KB2534366 или KB2533552, инсталирайте ги. Ако инсталирате сервизния пакет от Центъра на Microsoft за изтегляния и не инсталирате тези актуализации, в редки случаи може да получите стоп грешка в Windows.

Тези актуализации ще се инсталират автоматично, когато инсталирате сервизния пакет с помощта на Windows Update. Тези актуализации обаче не се инсталират автоматично, когато инсталирате сервизния пакет от Центъра на Microsoft за изтегляния.

Стъпка 4: Проверете за вируси и злонамерен софтуер

Проверете за злонамерен софтуер, като използвате антивирусен софтуер. Ако в момента нямате инсталиран софтуер за проверка за премахване на вируси и злонамерен софтуер на компютъра си, Microsoft предлага Microsoft Security Essentials – безплатен антивирусен софтуер, който можете да изтеглите от Microsoft Security Essentials.

Можете също да посетите уеб сайта на Microsoft Доставчици на софтуер за защита, за да намерите антивирусен софтуер от други производители.

Важно Ако компютърът е заразен със злонамерен софтуер и инсталирате SP1, може да се появят сини екрани или грешка на Windows Update, като 8007f0f4 или FFFFFFFF. Ако бъде открит злонамерен софтуер, Windows Update няма да може да инсталира SP1. 

Стъпка 5: Инсталирайте Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1


Посетете Windows Update и инсталирайте Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1. Ако Windows Update не ви предложи опция за инсталиране на сервизния пакет, вижте статия 2498452 от Базата знания на Microsoft. Ако срещнете проблем при инсталирането на сервизния пакет от Windows Update, вижте Отстраняване на неизправности при инсталирането на сервизен пакет за Windows 7. За повече информация как да инсталирате SP1 с помощта на Windows Update, вижте Как се инсталира Windows 7 SP1

Или

Инсталирайте Windows 7 SP1 или Windows Server 2008 R2 SP1 от Центъра на Microsoft за изтегляния. Центърът на Microsoft за изтегляния предлагапакета за инсталиране в мрежа на Windows 7 SP1 за ИТ специалисти и разработчици.

Още бележки във връзка с инсталирането

 • Ако използвате преносим компютър, уверете се, че сте го включили в електрически контакт. Не изключвайте компютъра от контакта и не го рестартирайте по време на инсталацията.
 • Ще бъдете подканени да рестартирате компютъра. Затова непременно запишете работата си и затворете всички отворени програми, преди да започнете.
 • Инсталирането на сервизния пакет от Центъра на Microsoft за изтегляния изисква малко повече свободно място на твърдия диск, отколкото инсталирането му от Windows Update. Ако нямате достатъчно свободно място на твърдия диск, за да инсталирате сервизния пакет, ще бъдете подканени да освободите място на диска.

Известни проблеми

Драйвери за вградени графични устройства на Intel. Версиите на драйвера за вградени графични устройства на Intel, които са известни като проблематични, са Igdkmd32.sys и Igdkmd64.sys версии 8.15.10.2104 до 8.15.10.2141. За повече информация относно известен проблем с тези драйвери и с Windows Mail вижте статия 2505524 от Базата знания на Microsoft.

За да проверите дали използвате вградения графичен драйвер на Intel Igdkmd32.sys или Igdkmd64.sys, версия от 8.15.10.2104 до 8.15.10.2141, изпълнете следните стъпки: 
 1. Стартирайте диагностичния инструмент DirectX. За да направите това, щракнете върху Старт, въведете dxdiag в полето Търсене на програми и файлове и натиснете ENTER.
 2. Щракнете върху раздела Дисплей.
 3. Обърнете внимание на драйвера и версията на драйвера.
 4. Ако имате вградения графичен драйвер на Intel Igdkmd32.sys или Igdkmd64.sys, версия от 8.15.10.2104 до 8.15.10.2141, посетете уеб сайта на производителя на компютъра, за да видите дали не се предлага по-нов драйвер, след което изтеглете и инсталирайте драйвера.

Още ресурси

За повече информация щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
971759 Как да архивирате или да прехвърлите данни на компютър с Windows
За повече информация за грешка 8007f0f4 или FFFFFFFF на Windows Update вижте грешка 8007f0f4 или FFFFFFFF на Windows Update.


Свойства

ИД на статията: 2505743 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка