Грешка при затваряне на Opportunites в Microsoft Dynamics CRM

Прилага се за: Dynamics CRM 4.0

Симптоми


При затваряне на възможност в Microsoft Dynamics CRM, може да възникне един от следните грешки:

1. "грешка"

Или

2. "невалидно удостоверяване на потребител"Проследяване на Dev грешки може да покаже следното:

Информация за проследяване на стека: [NullReferenceException: обект номер не настроен на екземпляр на обект.]
в Microsoft.Crm.Dialogs.CloseOppPage.ConfigureForm()
в Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender (EventArgs e)
в System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
в System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)

Причина


Полето за тема не се попълва. Това е задължително поле за затваряне на възможността.

Решение


Въведете данните в полето за тема в възможност.

Проверете ако полето за тема е попълнени със следните стъпки:


В Microsoft Dynamics CRM 4.0:

1. щракнете върху настройки, щракнете върху Персонализиране, щракнете върху Персонализиране на обекти

2. Отворете обект

3. щракнете върху атрибути

4. в колоната име Намерете име

5. това може да се направи задължително поле, ако този атрибут се отваря и бизнес изисква от падащото изискване ниво е избран.