Как да отстраните несъвместимостта между добавка на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder и Internet Explorer 9

СИМПТОМИ

Добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder ще доведе до прекратяване на отговарянето или срив на Internet Explorer 9

РАЗРЕШЕНИЕ

За да отстраните несъвместимостта, използвайте някой от следните методи.

Метод 1: Актуализирайте до най-новата версия на добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder. 

За да актуализирате най-новата версия на добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder , посетете следния уеб сайт: http://dl.xunlei.com/xl7.html
Тази актуализация за добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder коригира проблема със съвместимостта.

Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

Метод 2: Забраняване на Добавка на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder

За да забраните добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder, изпълнете следните стъпки: 
  1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer.
  2. Отворете нов прозорец на Internet Explorer.
  3. Когато получите известие за несъвместимост с  добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder , щракнете върху  Keep it disabled ("Да остане забранено") или игнорирайте известието.

Забележка: Добавката на диспечера за изтегляне Xunlei Thunder може да не работи правилно, когато добавката е забранена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно добавките за браузър вижте следните уеб сайтове на Microsoft:
Свойства

ИД на статията: 2520403 – Последен преглед: 31.05.2012 г. – Редакция: 1

Windows Internet Explorer 9

Обратна връзка