Имате ниска производителност, когато Microsoft Dynamics CRM 4.0 се изпълнява търсене в сложна среда на Active Directory

Прилага се за: Dynamics CRM 4.0

Симптоми


Да предположим, че изпълнявате Microsoft Dynamics CRM 4.0 в сложна среда на Active Directory. Когато Microsoft Dynamics CRM се изпълнява търсене в Active Directory среда, имате ниска производителност.

Решение


Този проблем е решен в най-новия пакет с кумулативни актуализации за Microsoft Dynamics CRM 4.0.За повече информация относно най-новия пакет с кумулативни актуализации за Microsoft Dynamics CRM 4.0 щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
949256 Microsoft Dynamics CRM 4.0 актуализации и актуални корекции
Забележка: Този проблем е решен първоначално в Update Rollup 17 за Microsoft Dynamics CRM 4.0. За повече информация относно Update Rollup 17 за Microsoft Dynamics CRM 4.0, щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
2477746 Предлага се сборен 17 за Microsoft Dynamics CRM 4.0

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Повече информация


За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft
За повече информация относно Microsoft Business Solutions CRM софтуерни корекции и актуализация пакет терминология щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
887283 Microsoft Business Solutions CRM софтуерни корекции и актуализация пакет именуване стандарти