Групи се показват като неизвестно след надграждане до Dynamics CRM 2011


Симптоми


След надграждане до Microsoft Dynamics CRM 2011 от Microsoft Dynamics CRM 4.0, можете да забележите, че заглавията на групата в раздела за настройки може да се появи като неизвестно

Причина


Този проблем може да възникне, ако на сайта е редактирана да добавите под-зона на основните настройки група в Microsoft Dynamics CRM 4.0, след което организацията е надстроен до Microsoft Dynamics CRM 2011.

Решение


1. Създайте решение, което съдържа карта
а. Отворете уеб клиента на Microsoft Dynamics CRM
б. щракнете върху Настройки > Персонализиране > решения
c. щракнете върху ново
г. за нови решения, въведете следната информация:
Показваното име: Промяна карта на сайта
Име: ModifyingSiteMap
Издател: Щракнете върху търсене и проверете издател по подразбиране. Щракнете върху Ok
Версия: 1.0

д. щракнете върху Запиши
f. щракнете върху компоненти и след това върху клиентски разширения
г. щракнете върху Добавяне на съществуващ > карта на сайта
Записване върху ч.
i. щракнете върху Експортиране на решение
й. щракнете върху публикуване на всички персонализации
к. щракнете върху Напред
l. Експортиране на системните настройки щракнете върху Напред
м за пакет тип изберете Unmanaged
Северна щракнете върху Експортиране

2. промяна на сайта за решаване на проблема
a. извлечете цялото съдържание на файла ModifyingSiteMap_1_0.zip
б. щракнете с десния бутон върху файла customizations.xml и отворете с Notepad
c. Намерете следния ред:
< група Id = "Business_Setting" >
d. замени с:
< група Id = "Business_Setting" ResourceId = "Menu_Label_Business" DescriptionResourceId = "Menu_Label_Business" >
например Намерете следния ред:
< група Id = "System_Setting" >
f. замени с:
< група Id = "System_Setting" ResourceId = "Menu_Label_System" DescriptionResourceId = "Menu_Label_System" >
г. Намерете следния ред:
< група Id = "Персонализации" >
ч. замени с:
< група Id = "Персонализации" ResourceId = "Homepage_SystemCustomization" DescriptionResourceId = "Homepage_SystemCustomization" >
i. Намерете следния ред:
< група Id = "ProcessCenter" >
й. замени с:
< група Id = "ProcessCenter" ResourceId = "Menu_Label_ProcessCenter" DescriptionResourceId = "Menu_Label_ProcessCenter" >
к. в Notepad, щракнете върху файл > Запиши

3. zip всички файлове
а. Изберете следните файлове в Windows Explorer
[Content_Types].xml
customizations.xml
solution.xml
б. след като изберете трите файлове, щракнете с десния бутон върху тях и преминете към изпращам към > сгъстен компресираната папка
c. име компресирани файлове FixedModifyingSiteMap_1_0.zip

ЗАБЕЛЕЖКА: Важно е да САМО изберете XML файлове и файлове, zip. Ако zip папка и опитайте да го импортирате, вие ще получите грешка, което гласи:
Файлът на решението е невалиден. Компресиран файл трябва да съдържа следните файлове в корена си: solution.xml customizations.xml и [Content_Types] .xml. Персонализиране на файлове, изнасяни от предишни версии на Microsoft Dynamics CRM не се поддържат.

4. импортиране на промяна на сайта в Microsoft Dynamics CRM:
а. Отворете уеб клиента на Microsoft Dynamics CRM
б. щракнете върху Настройки > решения
c. щракнете върху Импортиране
г. преглед и изберете FixedModifyingSiteMap_1_0.zip
д. щракнете върху Напред
f. натиснете Next
г. щракнете върху Затвори
ч. в прозореца на решения щракнете върху публикуване на всички персонализации
i. Затворете всички прозорци на Internet Explorer и Microsoft Dynamics CRM за Outlook клиента, ако е приложимо. След стартиране на Microsoft Dynamics CRM отново.


Допълнителна информация


Този проблем е решен в най-новата актуализация за Microsoft Dynamics CRM 2011.
За да проверите за най-новата налична актуализация, прегледайте следната информация за сборния пакет за актуализация

http://support.microsoft.com/kb/2466084