Технически подробности за изданията SharePoint 2010 и Office Server 2010 SP1

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия е включена техническа информация за за всички актуализации на Service Pack 1 (SP1), издадени за продуктите Microsoft SharePoint 2010 и Office Server. В тази статия се разглежда следното за всеки файл за актуализация в SP1:
  • Връзка към статия от базата знания на Microsoft, в която се описва пакетът. Статията в базата знания съдържа повече информация за корекциите, съдържащи се във всеки сервизен пакет.
  • Връзка към уеб сайтовете на Центъра на Microsoft за изтегляния, където потребителите могат да изтеглят пакетите.
  • Таблица с информация за .msp файла на Windows Installer.

Забележка В тези таблици са включени само файловете с версии, включени в SP1. Допълнителни файлове, за които няма версии, като напр. изображения или .xml файлове, не са включени в този списък.

В тази статия са описани всички актуализации на SP1 за продуктите Microsoft SharePoint 2010 и Office Server.

РАЗРЕШЕНИЕ

Информация за файловете

Тази актуална корекция може да не съдържа всички файлове, с които трябва да разполагате, за да актуализирате напълно продукта до най-новата компилация. Тази актуална корекция съдържа само файловете, с които трябва да разполагате, за да коригирате проблемите, описани в тази статия.

Глобалната версия на тази актуална корекция използва пакет на Microsoft Windows Installer, за да инсталира корекцията. Датите и часовете за тези файлове са дадени в координирано световно време (UTC) в следващата таблица. Когато гледате информацията за файла, датата се преобразува в местно време. За да намерите разликата между UTC и местното време, използвайте раздела Часова зона на елемента "Дата и час", намиращ се в контролния панел.

Microsoft SharePoint Server 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
officeserver2010sp1-kb2460045-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460045
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла


Microsoft SharePoint и Project Server 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
officeandprojectserver2010sp1-kb2460047-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460047
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла


Microsoft Office Online SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в базата знания
wacserver2010sp1-kb2460073-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460073
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft Search Server 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в базата знания
searchserver2010sp1-kb2460070-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460070
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft FAST Search Server 2010 за SharePoint SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
fastsearchserver2010sp1-kb2460039-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460039
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft Groove Server 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
grooveserver2010sp1-kb2460067-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460067
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft 2010 Servers Language Pack SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
serverlanguagepack2010sp1-kb2460056-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460056
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft SharePoint Foundation 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
sharepointfoundation2010sp1-kb2460058-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460058
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft SharePoint Foundation 2010 Language Pack 2010 SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
spflanguagepack2010sp1-kb2460059-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460059
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Microsoft SharePoint 2010 Indexing Connector за Documentum SP1

Информация за пакета
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
searchdocumentumconnector2010sp1-kb2460054-x64-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.2460054
Информация за .msp файла на Microsoft Windows Installer

В първата колона на следващата таблица са показани всички .msp файлове, включени в този .exe файл. Във втората колона са показани всички файлове, включени във всеки .msp файл. В третата колона са показани номерата на версия на файла.
MSP имеИме на файлаВерсия на файла
Свойства

ИД на статията: 2532120 – Последен преглед: 24.04.2014 г. – Редакция: 1

Обратна връзка