Наличност на Fix it за максимална икономия на енергия за компютър с Windows

Въведение

Microsoft издаде ново решение Fix it за задаване на максимална икономия на енергия за компютър с Windows. Решението Fix it се предлага безплатно и всеки потребител на компютър с Windows може да приложи настройките за икономия на енергия автоматично за компютри, базирани на Windows. В сътрудничество с Централния научноизследователски институт на електроенергийната промишленост в Япония, Microsoft проведе проверка, за да измери консумацията на електроенергия на компютрите, базирани на Windows. Въз основа на резултатите се очаква, че консумацията на електроенергия на компютрите може да се намали с приблизително 30% с използването на Fix it.Внимание!
 • Решението Fix за максимална икономия на енергия е предназначено за компютри, в които няма конфигурирани настройки за икономия на енергия, и желаете за пръв път да конфигурирате настройките за икономия на енергия на компютъра. Ако компютърът е снабден с настройки за икономия на енергия или функции за икономия на енергия, които се предлагат от производителите на компютъра във фабричните настройки, продължете да използвате този софтуер.
 • Конфигурирането на настройки за икономия на енергия, като например използването на режим на заспиване (готовност) или изключване на дисплея, може да попречи на работата ви, например когато компютърът ви се използва за предназначение в бизнеса. Ако компютърът ви трябва да работи непрекъснато дълги часове, не прилагайте решението Fix it в компютъра си.

Какво всъщност прави Fix it с компютъра ми?

Като сценарий за общо приложение можем да очакваме приблизително 30% намаление в консумацията на електроенергия след използването на Fix it. Основните функции на решението Fix it може да се разделят на три.
 • Създайте точка на възстановяване.
 • Задайте план за захранването на Икономия на енергия (Minimal Power Management (Управление за минимално захранване) в Windows XP).
 • Приложете стойностите в следващата таблица към плана Икономия на енергия, когато компютърът е на мрежово захранване.


Изискване към системата

Можете да изпълнявате решението Fix it за максимална икономия на енергия в следните операционни системи:
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP Service Pack 2 (SP2) или по-нова

Как да проверите дали Fix it е изпълнено успешно

За да проверите дали Fix it е изпълнено успешно и всички настройки са приложени автоматично едновременно, изпълнете стъпките по-долу.

В Windows 7:
 1. Щракнете върху бутона Старт и въведете план за захранването в полето Търсене.
 2. Щракнете върху Избор на план за захранването.
 3. Проверете дали планът за захранването е зададен на Икономия на енергия.

  Забележка: Ако желаете да намерите подробните данни, щракнете върху Промяна на настройките за плана.
В Windows Vista:
 1. Щракнете върху бутона Старт и въведете Захранване в полето Търсене.
 2. Щракнете върху Опции на захранването.
 3. Проверете дали опцията е зададена на Икономия на енергия.

  Забележка: Ако желаете да намерите подробните данни, щракнете върху Промяна на настройките за плана.
В Windows XP:
 1. Щракнете върху бутона Старт и после върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Производителност и поддръжка, след което върху Опции на захранването.

  Забележка: Ако при отварянето на Контролен панел се появи прозорецът по-долу, щракнете двукратно върху иконата Опции на захранването.
 3. Проверете дали опцията Опции на захранването е зададена на Minimal Power Management (Управление за минимално захранване).

Как се отменят настройките, направени от Fix it

Можете да отмените настройките, като извършите възстановяване на системата. Изберете точка на възстановяване, която е посочена като Microsoft Fix it 50666. За да извършите възстановяване до предишно състояние с използване на възстановяване на системата, изпълнете стъпките по-долу.

В Windows 7 или Windows Vista:
 1. Щракнете върху бутона Старт и въведете Възстановяване на системата в полето Търсене.
 2. Щракнете върху Възстановяване на системата.

  Забележка: Ако се покаже диалоговият прозорец "Управление на потребителските акаунти", щракнете върху Продължи.
 3. Показва се съветникът Възстановяване на системата. Ако Инсталиране: Инсталирано Microsoft Fix it 50666 е показано в описанието на Препоръчително възстановяване, щракнете върху Напред.

  Забележка: Ако Инсталиране: Инсталирано Microsoft Fix it 50666 не е показано в описанието на Препоръчително възстановяване, изберете Избери друга точка на възстановяване и щракнете върху Напред.

  Изберете най-новата точка на възстановяване, чието описание съвпада с Инсталирано Microsoft Fix it 50666, а "Тип" съвпада с Инсталиране, щракнете върху Напред.
 4. Когато се покаже Потвърдете вашата точка на възстановяване, щракнете върху Готово. Възстановяването започва скоро след това, а после ще бъдете подканени да рестартирате компютъра. Запишете всички незаписани файлове, преди да щракнете върху Готово.
 5. Влезте в компютъра след рестартирането му. Ако след влизането ви се покаже следващото съобщение, възстановяването е завършено. Щракнете върху Затвори и проверете дали настройките за икономия на енергия са отменени.
 6. След възстановяването на системата някои от програмите за актуализация, които сте приложили в компютъра, може да станат отново неприложени. За да приложите отново такива актуализации и да поддържате компютъра си актуализиран чрез Windows Update и Microsoft Update, вижте следната статия от БЗ.

  879101 Какво да направя, за да поддържам компютъра си актуализиран?
Вижте и в често задаваните въпроси за възстановяване на системата.


В Windows XP:
 1. Щракнете върху бутона Старт, и посочете към Програми, Принадлежности, посочете към Системни инструменти и щракнете върху Възстановяване на системата.
 2. Показва се съветникът Възстановяване на системата. Щракнете върху Напред.
 3. Показва се прозорецът Избор на точка на възстановяване. Изберете датата, когато сте изпълнили Fix it, а след това изберете Инсталирано Microsoft Fix it 50666 от списъка В този списък щракнете върху точка на възстановяване и щракнете върху Напред.
 4. Показва се прозорецът Потвърдете избора на точка на възстановяване. Потвърдете дали Избрана точка на възстановяване е Microsoft Fix it 50666 и щракнете върху Напред. Скоро след това започва възстановяването, като после ще бъдете подканени да рестартирате компютъра. Запишете всички незаписани файлове, преди да щракнете върху Готово.
 5. Влезте в компютъра след рестартирането му. Ако след влизането ви се покаже следващото съобщение, възстановяването е завършено. Щракнете върху OK и проверете дали настройките за икономия на енергия са отменени.
 6. При извършване на възстановяване на системата някои от програмите за актуализация, които сте приложили в компютъра, може да станат отново неприложени. За да приложите отново такива актуализации и да поддържате компютъра си актуализиран чрез Windows Update и Microsoft Update, вижте следната статия от БЗ.

  879101 Какво да направя, за да поддържам компютъра си актуализиран?
Вижте и в често задаваните въпроси за възстановяване на системата.

Windows XP: Как се възстановява предишно състояние на Windows XP


Свойства

ИД на статията: 2545427 – Последен преглед: 18.08.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка