Аналитичност не се показва в сметката доставчик когато вмъквате ръчно линия сметка доставчик в италианската версия на Microsoft Dynamics NAV


В тази статия се отнася за Microsoft Dynamics NAV за езиковата променлива на италиански (it) език.

Симптоми


След прилагане на чакащите за италианската версия на Microsoft Dynamics NAV, можете ръчно да вмъкнете ред в сметката на доставчика. Обаче когато вмъквате линия към сметката на доставчика ръчно и след това проверете параметрите на ред, забележите, че параметрите не се показва по очаквания начин.
Този проблем възниква в следните продукти:
  • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Решение


Информация за актуалната корекция

Вече се предлага от Microsoft предоставя поддържана актуална корекция. Обаче е предназначена само за коригиране на описания в тази статия. Прилагайте корекцията само към системи, изпитващи този конкретен проблем. Възможно е провеждането на допълнителни тестове на тази актуална корекция. Следователно ако не сте силно засегнати от този проблем, препоръчваме да изчакате следващия сервизен пакет за Microsoft Dynamics NAV 2009 или следващата версия на Microsoft Dynamics NAV, който ще съдържа тази корекция.

Забележка: При специални случаи таксите, които са за свързани с поддръжката обаждания могат да бъдат отменени, ако специалист по техническа поддръжка за Microsoft Dynamics и свързани с тях продукти определя, че конкретна актуализация може да разреши проблема. Обичайните такси за поддръжката ще важат за допълнителни въпроси и проблеми, които не спадат към съответната актуализация.Информация за инсталирането

Microsoft предоставя примери само за илюстративни цели без гаранция за определени цели. Това включва, но не е ограничено до, подразбиращи се гаранции за продаваемост или годност за определена цел. Тази статия се предполага, че сте запознати с демонстрирания език за програмиране и инструментите, които се използват за създаване и процедури за отстраняване на грешки. Инженерите на поддръжката на Microsoft могат да помогнат с обяснение на функциите на конкретна процедура, но няма да могат да модифицират тези примери с цел осигуряване на допълнителна функционалност или създаване на процедури за удовлетворение на конкретните ви изисквания.

Забележка: Преди да инсталирате тази актуална корекция, уверете се, че всички потребители на Microsoft Navision клиент излезли системата. Това включва Microsoft Navision Application услуги (NAS) клиент потребители. Трябва да бъде само клиент потребител, който е влязъл при прилагане на тази актуална корекция.

За прилагане на тази актуална корекция, трябва да имате лиценз разработчик.

Препоръчително е потребителският акаунт в прозореца влизания в Windows или в прозореца на БД присвояването на "Супер" ИД на роля. Ако потребителският акаунт не може да бъде възложена ИД на роля на "Супер", трябва да проверите, че потребителският акаунт има следните права:
  • Разрешение за промяна на обекта, ще се променя.
  • Разрешението за изпълнение за системата обект номер 5210 обект и системата обект ID 9015 обект.


Забележка: Не трябва да имат право да съхранява данни, освен ако трябва да извършите възстановяване на данни.

Промени код

Забележка: Винаги тест код решава в управлявана среда преди да приложите корекциите производство компютри.
За да разрешите този проблем, променете кода в < Control1130022 >-OnPush задейства във формуляра (12188) както следва:
Съществуващ код
...  DimMgt.UpdateDocDefaultDim(

// Delete the following line.
DATABASE::"Vendor Bill Line",VendorBillLine."Document Type",VendorBillLine."Document No.",VendorBillLine."Line No.",
// End of the deleted line.

Dimension,Dimension);
CurrForm.CLOSE;

...
Замени код
...DimMgt.UpdateDocDefaultDim(

// Add the following line.
DATABASE::"Vendor Bill Line",0,VendorBillLine."Vendor Bill List No.",VendorBillLine."Line No.",
// End of the added line.

Dimension,Dimension);
CurrForm.CLOSE;
...

Необходими условия:

Трябва да имате един от следните продукти, за да приложите тази спешна корекция:
  • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)
  • Италианската версия на Microsoft Dynamics NAV 2009 R2


Информация за премахване

Не можете да премахнете тази актуална корекция.

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Препратки


VSTF DynamicsNAV SE: 239235
Забележка: Това е статия "Бърза публикация", създадени директно от организацията за поддръжка на Microsoft. Информацията тук се предоставя "както-е" в отговор на появили се проблеми. В резултат на скоростта на предоставянето му материалите могат да съдържат печатни грешки и могат да бъдат коригирани по всяко време без предизвестие. Вижте Условия за други съображения.