Налична е актуализация, която добавя npMeetingJoinPluginOC.dll и MeetingJoinAxOC.dll файлове за Lync 2010

Прилага се за: Lync 2010

Въведение


Налична е актуализация, която добавя следните .dll файлове за Microsoft Lync 2010:
  • npMeetingJoinPluginOC.dll
  • MeetingJoinAxOC.dll

Решение


За да добавите .dll файловете, инсталирайте следния сборен:
2551268 Описание на сборния пакет за актуализация за Lync 2010: април 2011 г.