Internet Explorer 9 спира да работи, когато използвате Internet Download Manager

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Когато опитате да използвате Internet Download Manager от Tonec, Inc. заедно с Windows Internet Explorer 9, Internet Explorer спира да работи.

РАЗРЕШЕНИЕ

Използвайте някой от следните методи, за да разрешите проблема.

Метод 1: Актуализиране на Internet Download Manager до най-новата версия

Някои версии на Internet Download Manager не са съвместими с Internet Explorer 9. Актуализирайте Internet Download Manager до най-новата версия, за да отстраните проблема с несъвместимост. За да получите най-новата версия на Internet Download Manager, посетете следния уеб сайт:  Microsoft предоставя информация за контакти с други производители, за да ви помогне да намерите техническа поддръжка. Тази информация за контакти може да се променя без уведомяване. Microsoft не гарантира точността на информацията за контакти с други производители.

Метод 2: Дезактивирайте Internet Download Manager

За да дезактивирате Internet Download Manager, изпълнете следните стъпки:
  1. Затворете всички прозорци на Internet Explorer.
  2. Отворете нов прозорец на Internet Explorer.
  3. Когато получите съобщението за несъвместимост на Internet Download Manager, щракнете върху Да остане дезактивирано или игнорирайте съобщението.

Забележка  Internet Download Manager може да не работи правилно, когато добавката е забранена.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За повече информация относно добавките за браузър посетете следните уеб сайтове на Microsoft:Продуктите на други разработчици, обсъждани в тази статия, са произведени от независими от Microsoft фирми. Microsoft не дава никакви гаранции, подразбиращи се или от друго естество, за работните характеристики или надеждността на тези продукти.

Представените в този документ информация и решение отразяват текущото мнение на Microsoft Corporation за тези проблеми към датата на публикацията. Това решение се предлага чрез Microsoft или чрез друг производител. Microsoft не препоръчва конкретно някой производител или негово решение, което би могло да се описва в тази статия. Възможно е наличието на други производители или решения, които не са споменати в тази статия. Тъй като Microsoft трябва да реагира на променящите се пазарни условия, информацията в тази статия не бива да се интерпретира като ангажимент от страна на Microsoft. Microsoft не може да гарантира или потвърди точността на каквато и да е информация или решение, представено от Microsoft или от някой от споменатите производители.

Microsoft не предоставя никакви гаранции и изключва всички заявления, гаранции и условия, било то изрични, подразбиращи се или предвидени от закона. Те включват като минимум представяния, гаранции или условия за имуществени права, ненарушаване, удовлетворително състояние, пригодност за продажби или за конкретна цел, независимо от услугата, решението, продукта или каквито и да е други материали или информация. При никакви обстоятелства Microsoft няма да е отговорна за каквито и да е решения на други производители, споменати в тази статия.

Свойства

ИД на статията: 2561716 – Последен преглед: 3.10.2013 г. – Редакция: 1

Обратна връзка