Нов потребител сесия на станция не е блокиран или ограничен до определени уеб сайтове за Windows Server 2011 многоточков станции когато многоточков Manager е затворен

Прилага се за: Windows MultiPoint Server 2011 PremiumWindows MultiPoint Server 2011 Standard

Симптоми


Когато управлява блокира всички станции задача или ограничение web access на всички станции задача за Windows многоточков сървър (WMS) 2011 станции и затворете диспечера на многоточков, нов потребител сесия на станция не е блокиран или само определени уеб сайтове.

Решение


За да разрешите този проблем, инсталирайте пакета за актуализация, която е описана в следната статия от базата знания на Microsoft:
2555129 Сборна актуализация 1 за Windows MultiPoint Server 2011

Статус


Microsoft потвърждава, че това е проблем в продуктите на Microsoft, изброени в раздела "Отнася се за".

Препратки


За повече информация как да блокират или деблокират станции посетете следния уеб сайт на Microsoft:За повече информация как да ограничите web access посетете следния уеб сайт на Microsoft:За повече информация относно терминологията за актуализация на софтуера щракнете върху следния номер на статия, за да я видите в базата данни на Microsoft:
824684 Описание на стандартната терминология, използвана за описание на софтуерните актуализации на Microsoft