IMAPI2 не съобщение манипулатори на файла, когато го пише в режим на мултисесиен DVD-RW носител.


Симптоми


При запис на данни в режим на мултисесиен DVD-RW носител с помощта на IMAPIv2 първоначалните файлове, които са се записани може да бъде модифициран, въпреки че завърши процеса на запис и всички IMAPIv2 обекти са издадени.

Причина


Това поведение се дължи на изтичане на манипулатора в IMAPIv2 при работа с мултисесиен запис за DVD-RW носители.

Решение


Няма заобиколно решение за този проблем.

Допълнителна информация


Microsoft потвърждава това е пропуск, съществуващ в продуктите на Microsoft, изброени в началото на тази статия.