Как се задава ограничение за броя SMTP съобщения в опашка

Важно Тази статия съдържа информация за модифициране на системния регистър. Създайте резервно копие на системния регистър, преди да го модифицирате. Уверете се, че знаете как да възстановите регистъра в случай на възникване на проблем. За допълнителна информация как да направите резервно копие, възстановите или модифицирате системния регистър щракнете върху следния номер на статия в базата знания на Microsoft:
256986 Описание на системния регистър на Microsoft Windows

ВЪВЕДЕНИЕ

Ако искате да ограничите броя на SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) съобщенията, които могат да са на опашка на сървър, на който се изпълнява Microsoft Windows Server 2003 или Microsoft Windows 2000 SMTP Server, можете да използвате ключа от системния регистър MaxMessageObjects. Ако ограничението бъде достигнато, SMTP не приема повече входящи съобщения.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Ако на компютъра не е инсталиран Microsoft Exchange, можете да инсталирате протокола SMTP в Internet Information Services (IIS). За да инсталираме протокола SMTP в Internet Information Services (IIS) вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да създадете тези стойности сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За автоматично инсталиране на протокола SMTP в Internet Information Services (IIS) щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Би трябвало сега протоколът SMTP да е разрешен.

Забележка Услугата SMTP се инсталира по подразбиране с Windows Server 2003 и Windows 2000.

За да инсталирате сами SMTP протокола в IIS, изпълнете следните стъпки.

Предупреждение При неправилна промяна на системния регистър посредством редактора на системния регистър или по друг начин е възможно да възникнат сериозни проблеми. Тези проблеми могат да наложат преинсталиране на операционната система. Microsoft не може да гарантира, че тези проблеми ще са разрешими. Променяйте регистъра на свой собствен риск.
 1. Щракнете върху Старт и след това върху Контролен панел.
 2. Щракнете върху Добавяне или премахване на програми и след това върху Добавяне/премахване на компоненти на Windows.
 3. Щракнете върху Internet Information Services (IIS) и след това върху По-подробно.
 4. Щракнете, за да поставите отметка в квадратчето SMTP услуга, и след това щракнете върху OK.
 5. Щракнете върху Напред, след това върху Готово.
За да зададете ограничение за броя на SMTP съобщенията, които могат да са на опашка на сървър, създайте ключа MailMsg и задайте DWORD стойността на MaxMessageObjects. За да създадем тези стойности вместо вас, отидете на раздела "Решете моя проблем". Ако предпочитате да създадете тези стойности сами, отидете на раздела "Нека реша проблема сам".

Решете моя проблем

За автоматично актуализиране на системния регистър щракнете върху връзката Решаване на проблема. След това щракнете върху Изпълнение в диалоговия прозорец Изтегляне на файлове и следвайте стъпките в този съветник.
Забележка Този съветник може да е само на английски език, но автоматичната корекция работи и за други езикови версии на Windows.

Забележка Ако не сте на проблемния компютър, можете да запишете автоматичната корекция на флаш устройство или компактдиск и след това да я изпълните на проблемния компютър.

Проверете дали е зададено ограничението.

Нека реша проблема сам

За да създадете сами тези стойности, следвайте тези стъпки:
 1. Щракнете върху Старт, щракнете върху Изпълнение, въведете regedit и щракнете върху OK.
 2. Разгънете HKEY_LOCAL_MACHINE, Software, Microsoft и след това Exchange.
 3. Щракнете с десния бутон върху ключа Exchange и след това щракнете върху Нов ключ.
 4. Въведете MailMsg.
 5. Щракнете с десния бутон върху този нов ключ и след това щракнете върху Нова DWORD стойност.
 6. Щракнете с десния бутон върху новата стойност, щракнете върху Преименувай и след това въведете MaxMessageObjects.
 7. Щракнете с десния бутон върху стойността, щракнете върху Модифицирай и след това задайте за стойността максималния брой съобщения, които искате да има в опашките. Стойността по подразбиране (ако няма ключ) е 100 000, което е предполагаемото ограничение.
Ключът MaxMessageObjects се отнася за максималния брой пощенски съобщения, които могат да се позволят в системата. Когато този брой съобщения е на опашка в сървъра, допълнителните входящи съобщения, които постъпват чрез протокола SMTP, биват отказани със съобщение за грешка 4xx (временна).

Действителният брой пощенски съобщения, които са позволени, е 90 процента от MaxMessageObjects – максимум до 90 000.

За да увеличите броя на обектите над 90 000, задайте исканата от вас стойност за ключа от системния регистър MessageObjectsInboundCutoffCount. Не задавайте за MessageObjectsInboundCutoffCount стойност, по-голяма от 90 процента от ключа MaxMessageObjects, тъй като по време на обработката на съобщения се създават допълнителни съобщения за генериране на DSN и преобразуване на съдържанието.
Свойства

ИД на статията: 258748 – Последен преглед: 10.09.2011 г. – Редакция: 1

Обратна връзка