Отстраняване на неизправности при кабелни клавиатури, които не реагират или въвеждат неправилни знаци

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Тази статия описва как се отстраняват неизправности, които могат да възникнат при използването на клавиатури Microsoft, фигуриращи в раздела "Отнася се за".

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Когато използвате кабелна клавиатура, е възможно да възникнат един или повече от следните проблеми:
 • Клавиатурата не може да бъде открита.
 • Клавишите на клавиатурата не работят.
 • Въвеждат се неправилни знаци.
 • Клавишните комбинации не работят.
За да заобиколите тези проблеми, използвайте следните методи според съответната ситуация.

Клавиатурата не функционира

Стъпка 1: Проверете свързването

Ако клавиатурата не работи изобщо, уверете се че е свързана правилно към компютъра. Проверете всички кабели на клавиатурата, за да се уверите, че са свързани добре. Свържете клавиатурата към компютъра през друг USB порт.

Забележка Не използвайте репликатор на портове, USB концентратор, KVM комутатор или подобен компонент, а включете клавиатурата директно в USB порта на компютъра. Ако това отстрани проблема, уверете се, че именно това допълнително устройство е причина за проблема. Свържете се с производителя, за да проверите дали предлага решение, с което можете да използвате устройството.

Ако използвате адаптер (PS/2 към USB или PS/2 към AT), уверете се че адаптерът, предоставен с клавиатурата, или самата клавиатура поддържа включването към различен порт. Например Internet Keyboard не може да бъде свързана с адаптер към USB порт, а адаптер PS/2 към USB не може да се използва. Тя не включва адаптер.

За да свържете или изключите клавиатурата към PS/2 порт, изпълнете следните стъпки:

 1. Изключете компютъра.
 2. Включете устройството към подходящия порт. Уверете се, че жакът е поставен плътно в конектора на компютъра.
 3. Рестартирайте компютъра. Microsoft Windows открива промяната и автоматично инсталира драйверите за новия порт.
Ако проблемът продължи да възниква, пробвайте да свържете клавиатурата към друг компютър. Ако клавиатурата функционира правилно на друг компютър, портът на първия компютър, към който е била свързана клавиатурата, може да е повреден. В този случай се свържете с производителя на компютъра, за да се осведомите как да поправите или смените повредения порт.

Ако клавиатурата не функционира правилно на друг компютър, може да е дефектна. Ако е така и клавиатурата е още в гаранция, можете да замените дефектната клавиатура за нова. За информация как да се свържете с екипа на Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти, вижте раздела "Препратки".

Ако клавиатурата работи на друг компютър, преминете към стъпка 2.

Стъпка 2: Изтеглете и инсталирайте най-новия софтуер за клавиатурата

За да изтеглите най-новите драйвери за клавиатурата, която използвате, посетете следния уеб сайт за хардуер на Microsoft: В случай че проблемът продължава да възниква, преминете към следващата стъпка.

Стъпка 3: Ръчно инсталирайте драйверите

За да премахнете и след това повторно да инсталирате драйверите, изпълнете следните стъпки:

 1. Изключете устройството от компютъра.
 2. Изключете захранването на устройството, ако устройството има отделно захранване.
 3. Отворете "Диспечер на устройствата". За тази цел използвайте един от следните методи:
  • В Windows Vista или Windows 7 натиснете Стартбутон , въведете device в полето Начало на търсене, след което щракнете върху Диспечер на устройствата в списъка Програми. Ако се появи подкана за въвеждане на администраторска парола или за потвърждение, въведете паролата или щракнете върху Позволи.
  • В Windows XP щракнете върху Старт, Изпълнение, въведете devmgmt.msc и след това щракнете върху OK.
 4. Щракнете двукратно върху Клавиатура, щракнете с десния бутон върху клавиатурата, която използвате, и натиснете Деинсталиране.

  Забележка Ако вашето устройство не фигурира в списъка, това означава, че е било премахнато автоматично при изключването му. Преминете към следващата стъпка.
 5. Рестартирайте компютъра.
 6. Първо, включете устройството, ако е необходимо, и го свържете с компютъра. Вашият компютър открива устройството и инсталира повторно нужните драйвери.

Клавишите не се натискат добре

Ако клавишите не се натискат добре, уверете се, че в клавиатурата няма мръсотия, прах или чужда материя.

Обърнете клавиатурата наобратно, за да могат чужди тела като коса, парченца храна или прах, да изпадат.

Препоръчително е периодично да използвате сгъстен въздух, за да издухвате прах от трудно достъпните цепнатини на клавиатурата.

Ако разлеете напитка или друга течност върху клавиатурата, незабавно обърнете клавиатурата наопаки, за да излеете течността, и след това избършете колкото може повече течност. Изчакайте клавиатурата да изсъхне напълно, преди да я използвате отново.

Не разглобявайте клавиатурата. Ако я разглобите, може да анулирате гаранцията на производителя.

Забележка Ако използвате прахосмукачка около клавиатурата, внимавайте с прахосмукачката да не се натрупва статично електричество.

Въвеждат се неправилни знаци

Ако се въвеждат неправилни знаци, когато използвате клавиатурата, следвайте стъпките в раздела "Клавишите не се натискат добре", за да почистите клавиатурата и да се уверите, че причината не е в зацапване под клавишите.

Ако проблемът продължи да възниква, пробвайте да свържете клавиатурата към друг компютър. Ако клавиатурата функционира правилно на друг компютър, портът на първия компютър, към който е била свързана клавиатурата, може да е повреден. В този случай се свържете с производителя на компютъра, за да се осведомите как да поправите или смените повредения порт.

Ако клавиатурата не функционира правилно на друг компютър, може да е дефектна. Ако е така и клавиатурата е още в гаранция, можете да замените дефектната клавиатура за нова.

За да проверите реакцията на клавишите, използвайте Microsoft Keyboard Diagnostics (MS Key) – помощна програма, предоставена със софтуера Microsoft IntelliType. За да използвате MS Key, изпълнете следните стъпки.
Забележка Помощната програма MS Key се предоставя само с Microsoft IntelliType 1.1 и по-нови версии. Ако не сте инсталирали Microsoft IntelliType, можете да посетите следния сайт на Microsoft, за да инсталирате софтуера:
 1. Стартиране на Microsoft Keyboard Diagnostics. За тази цел използвайте един от следните методи:
  • В Windows Vista или Windows 7:
   1. Щракнете върху Стартбутон , върху Всички програми, върху Принадлежности и след това върху Изпълнение.
   2. В полето Отвори въведете mskey и натиснете OK.
  • В Windows XP:
   1. Щракнете върху Старт, след това върху Изпълнение, въведете mskey в полето Отвори и след това натиснете OK.
 2. Натискайте различни клавиши, за да се уверите, че натиснатите клавиши съвпадат с разпознатите клавиши в прозореца на MS Key.
 3. Когато приключите, натиснете Изход.

  Ако MS Key не реагира на клавиатурата ви, изпробвайте клавиатурата на друг компютър. Ако клавиатурата не работи на друг компютър, вижте раздела "Препратки" за информация как да се свържете с екипа на Microsoft, за да получите нови компоненти.

БИБЛИОГРАФИЯ

За информация за проблеми с клавишни комбинации или клавиши за сила на звука, прегледайте следната статия от базата знания на Microsoft:
932875 Бързите клавиши или клавишите за сила на звука на клавиатура Microsoft не работят според очакванията

Как да се свържете с екипа Microsoft, предоставящ допълнителни компоненти в САЩ и Канада


 • САЩ: тел. (800) 360-7561 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Канада: тел. (800) 933-4750 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
 • Клиенти с TTY устройства: тел. (800) 718-1599 от понеделник до петък, от 5:00 до 19:00 тихоокеанско време.
За допълнителна информация относно получаването на резервни части, щракнете върху следния номер на статия в Базата знания на Microsoft:

326246 Как да замените софтуер или хардуер на Microsoft, да поръчате сервизни пакети и надстройване на продукти или да замените ръководства за продукти

Свойства

ИД на статията: 258826 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка