Технически данни за изданията на 2007 Office system SP3

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

В тази статия се описва техническа информация за всяка актуализация в Service Pack 3 (SP3), издадена за продуктите за клиенти на 2007 Microsoft Office. Тази статия съдържа следното за всеки файл за актуализация в SP3:
  • Връзка към статия от Базата знания (БЗ) на Microsoft, в която се описва пакетът. Статията от БЗ съдържа повече информация за корекциите, съдържащи се в сервизния пакет.
  • Връзка към уеб страницата на Центъра на Microsoft за изтегляния, от която потребителите могат да изтеглят пакетите.
  • Таблица, която показва подробна информация за всяка корекция от Microsoft (.msp файл), която се съдържа в актуализацията.

    Забележка В тези таблици са включени само файловете с версии, включени в SP3. Допълнителни файлове, за които няма версии, като напр. изображения или .xml файлове, не са включени в този списък.
В тази статия са описани всички актуализации на SP3 за продуктите за клиенти в Office 2007. Затова тази статия е дълга. Ако търсите информация за определен пакет, използвайте съдържанието или потърсете заглавието на актуализацията или номера в БЗ.

Начин на установяване дали сервизният пакет е инсталиран

Тази статия ви помага да установявите дали сервизният пакет е инсталиран. За да установите коя е инсталираната версия на продукта на 2007 Office, ви препоръчваме да прегледате списъка с инсталираните програми в Windows.

За допълнителна информация как да установите коя е инсталираната версия на продукт на 2007 Office щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

928116 Начин на установяване коя версия на даден продукт на Office 2007 е инсталирана

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
Основна информация
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526086 Описание на 2007 Office suite SP3 и на Office Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526086 Описание на 2007 Office suite SP3 и на Office Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526091 Описание на Office Project 2007 SP3 и на Office Project Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526091 Описание на Office Project 2007 SP3 и на Office Project Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3)
Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526089 Описание на Office SharePoint Designer 2007 SP3 и на Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526089 Описание на Office SharePoint Designer 2007 SP3 и на Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526291 Описание на Office Visio 2007 SP3 и на Office Visio Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526291 Описание на Office Visio 2007 SP3 и на Office Visio Language Pack 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526293 Описание на Office Proofing Tools 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла
Понеже .exe файлът на Proofing Tools е колекция от .msp файлове на Proofing Tools, в следващата таблица са посочени само файловете, включени в един .msp файл като пример.

File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526310 Описание на Office Access Runtime and Data Connectivity Components 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526294 Описание на Calendar Printing Assistant for Office Outlook 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Забележка Този пакет се е издаден само на японски.
Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exeИзтегляне Изтеглете пакета за японски сега.
2526296 Описание на Office InterConnect 2007 SP3

Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526297 Описание на Office Compatibility Pack SP3

Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526302 Описание на Office Excel Viewer 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526298 Описание на PowerPoint Viewer 2007 SP3
Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла


File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Основна информация


Име на пакетаКак да получите пакетаСтатия в Базата знания
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exeИзтегляне Изтеглете пакета сега.
2526301 Описание на Office Visio Viewer 2007 SP3

Информация за корекция (.msp файл) от Microsoft и информация за файла

File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


Свойства

ИД на статията: 2591039 – Последен преглед: 25.11.2011 г. – Редакция: 1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Expression Web

Обратна връзка