Описание на актуализациите на Office: 9 август 2011 г.

Прилага се за: Outlook 2010Microsoft Office Outlook 2007Microsoft Office Outlook 2003

Въведение


Във вторник, 9 август 2011 Microsoft издаде следните актуализации на защитата и г. Тези месечни актуализации са предназначени да клиентите и защитени. Ние препоръчваме да инсталирате всички актуализации, които се отнасят за вас.

Повече информация


Актуализирайте всички по-долу са включени в 9 август 2011 г. Актуализации на защитата
  • 2553008 MS11-060: Описание на актуализацията на защитата за Visio 2010: 9 август 2011 г.
  • 2553010 MS11-060: Описание на актуализацията на защитата за Visio 2007: 9 август 2011 г.
  • 2553009 MS11-060: Описание на актуализацията на защитата за Office Visio 2003: 9 август 2011 г.
Г актуализации
  • 982726 Описание на актуализацията на филтъра за нежелана поща Outlook 2010: 9 август 2011 г.
  • 2586924 Описание на актуализацията за Office Outlook 2007 филтъра за нежелана поща: 9 август 2011 г.
  • 2586918 Описание на актуализацията за Office Outlook 2003 филтъра за нежелана поща: 9 август 2011 г.