Езиковите пакети са налични за Windows 8 и Windows RT

Прилага се за: Windows 8Windows 8 EnterpriseWindows 8 Pro

ВЪВЕДЕНИЕ


Езиковите пакети са налични за компютри, на които се изпълняват Windows 8 и Windows RT. Препоръчваме ви да инсталирате езиковите пакети от контролния панел. Ако езиковият пакет не е наличен в контролния панел, можете да намерите връзка за изтегляне на уеб сайта на Windows, както е споменато в раздела „Изтегляне на езиков пакет от уеб сайта на Windows“.