Съобщение за HTTP 500 грешка се показва вместо съобщение за ASP грешка от 500-100.asp

Отказ от отговорност за оттеглено съдържание на БЗ

Тази статия е написана за продукти, за които Microsoft вече не предлага поддръжка. Ето защо тази статия се предлага „както е“ и вече няма да бъде актуализирана.

СИМПТОМИ

Когато .asp файл открие грешка, се показва следното стандартно HTTP 500 съобщение за грешка вместо грешка, върната от 500-100.asp файла:
Страницата не може да бъде показана
Има проблем със страницата, която се опитвате да достигнете, и тя не може да бъде показана.
...
HTTP 500 - Вътрешна сървърна грешка
Internet Explorer

ПРИЧИНА

.asp файлът е разположен на уеб сайт, който не е по подразбиране, който по подразбиране не използва 500-100.asp файла за обработване на грешки.

Забележка Това поведение е описано в документацията на продукта за Internet Information Services (IIS) на адрес http://localhost/iishelp/iis/htm/core/iiprstop.htm.

РАЗРЕШЕНИЕ

Забележка 500-100.asp файлът не трябва да се въвежда в производствени уеб сайтове. 500-100.asp файлът може да покаже потребителски код на потребителите.

За да използвате 500-100.asp файла за обработване на грешки на уеб сайта, който не е по подразбиране, изпълнете следните стъпки:
  1. Стартирайте Internet Service Manager (ISM), който зарежда добавката на Internet Information Services за конзолата на Microsoft за управление (MMC).
  2. Щракнете с десния бутон върху подходящия уеб сайт, щракнете върху New ("Създаване") и след това щракнете върху Virtual Directory ("Виртуална директория").
  3. В съветника за създаване на виртуална директория щракнете върху Next ("Напред"). В текстовото поле Alias ("Псевдоним"), въведете IISHelp и след това щракнете върху Next ("Напред").
  4. Когато получите подкана за пътя към директорията на съдържанието, щракнете върху Browse ("Преглед"), изберете папката WINNT\Help\IisHelp, след което щракнете върху Next ("Напред").
  5. На страницата Access Permissions ("Разрешения за достъп"), приемете всички настройки по подразбиране, щракнете върху Next ("Напред"), след което щракнете върху Finish ("Край").
  6. Щракнете отново с десния бутон върху уеб сайта, след което щракнете върху Properties ("Свойства").
  7. В раздела Custom Errors ("Грешки по избор") изберете ред на грешка 500; 100, след което щракнете върху Edit Properties ("Редактиране на свойства").
  8. В списъчното поле Message Type ("Тип съобщение"), изберете URL ("URL"), след което въведете /iisHelp/common/500-100.asp в текстовото поле URL ("URL").
  9. Щракнете върху OK ("ОК") два пъти, за да се върнете към ISM.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА: Точното съобщение за грешка, показвано от Internet Explorer, може да се различава в зависимост от това дали настройката Show friendly HTTP error messages ("Показвай удобни съобщения за HTTP грешки") в Internet Explorer е избрана или не.


(c) Microsoft Corporation 2000, Всички права запазени. Статии от Kevin Zollman, Microsoft Corporation.

Свойства

ИД на статията: 261200 – Последен преглед: 31.05.2012 г. – Редакция: 1

Обратна връзка