Internet Explorer използва прокси сървър за локален IP адрес дори и ако опцията "Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси" е включена

СИМПТОМИ

Когато се свързвате с уеб сървър, който използва интернет протокол (IP) адрес или потребителски домейн в пълен вид (FQDN) в локалната мрежа, Microsoft Internet Explorer или Windows Internet Explorer се свързва през зададен прокси сървър, дори и ако опцията Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси е включена.

Обаче ако се свързвате към уеб сървър като използвате името на хоста (например http://webserver) вместо IP адреса (например http://10.0.0.1) или FQDN (например http://webserver.domainname.com), прокси сървърът се заобикаля и Internet Explorer се свързва директно към сървъра.

ПРИЧИНА

По подразбиране се проверяват само имена на хостове, когато опцията Заобикаляй прокси сървъра за локални адреси е включена.

РАЗРЕШЕНИЕ

За заобикаляне на набор от IP адреси или на конкретно име на домейн, посочете адресите в списъка с изключения за прокси:
  1. В менюто Инструменти на Internet Explorer щракнете върху Интернет опции.
  2. В раздела Свързвания щракнете върху LAN настройки.
  3. Щракнете върху Разширени и въведете съответната информация в областта Изключения.

СТАТУС

Това поведение се дължи на дизайна.
Свойства

ИД на статията: 262981 – Последен преглед: 28.04.2010 г. – Редакция: 1

Обратна връзка