Сборна актуализация за часовата зона от декември 2011 за операционни системи Windows

КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ

Важно Тази актуализация замества актуализация 2570791, издадена през август 2011. Няма допълнителни промени в часовите зони, издадени като актуални корекции след публикуването на актуализация 2570791.

Ако вече сте разположили актуализация 2570791, прочетете описанията на конкретните промени на часовата зона, разгледани в тази статия, за да определите дали трябва веднага да разполагате тази актуализация. Ако системите не са засегнати директно, можете да планирате разполагане при следваща възможност.

Препоръчваме да разположите най-новата сборна актуализация за часовата зона за Windows, за да се гарантира съгласуваността на базата данни за часови зони във всички системи.

Важно

 • Преди да приложите актуализацията, описана в тази статия, имайте предвид потенциалните проблеми, които могат да засегнат Microsoft Outlook.

  За допълнителна информация за тези проблеми прегледайте статията в Базата знания на Microsoft:
  931667 Как се извършват промени в часовата зона чрез инструмента за актуализиране на данните за часовата зона за Microsoft Office Outlook
 • Ако използвате Microsoft Exchange Server в ИТ среда, трябва да вземете допълнителни мерки, за да гарантирате правилната работа на Exchange Server.

  За допълнителна информация за актуализирането на лятното часово време (DST) на Exchange, прегледайте статията в Базата знания на Microsoft:
  941018 (Това може да е на английски) Как се отразява лятното часово време чрез инструмент за актуализиране на календара на Exchange
 • Сборните актуализации за часовата зона съдържат само данни, които са се променили за определен регион или които са добавени за поддържане на съвместимостта с други версии на операционната система. Затова, ако даден ключ за часова зона бъде изтрит, е възможно някои първоначални стойности да не могат да бъдат възстановени, след като приложите сборната актуализация за часовата зона.

  Препоръчваме да не изтривате никакви ключове от системния регистър, свързани с часовите зони. На компютър, който има непълни ключове за часовите зони, първо възстановете ключовете за часовите зони от известен добър архивен файл. След това приложете актуализацията.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Актуализацията, описана в тази статия, променя данните за часовата зона, за да отрази преминаването към лятното часово време (DST) в някои страни.

Актуализацията, описана в тази статия, описва сборен пакет с актуализации, който включва всички промени за часовите зони в Windows. За допълнителна информация как промените в лятното часово време могат да окажат влияние върху други продукти на Microsoft, посетете следния уеб сайт на Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/cp_dst?ln=bg

За допълнителна информация как промените в лятното часово време могат да окажат влияние върху други продукти на Microsoft, вижте следната статия в Базата знания на Microsoft:

914387 (Това може да е на английски) Как да конфигурирате лятното часово време за операционните системи Microsoft Windows

Забележка Когато приложите тази актуализация, може да получите следното съобщение:

Актуализацията не може да бъде инсталирана, тъй като по-нова или същата актуализация на часовата зона вече е инсталирана в системата.

Това съобщение показва, че вече сте приложили правилната актуализация или от Windows Update или Microsoft Update автоматично е инсталирана тази актуализация. Не се изискват допълнителни действия за актуализиране на операционната система Windows.
От Центъра на Microsoft за изтегляния можете да изтеглите следните файлове:

Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows 7 (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows 7 за базирани на х64 системи (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация на Windows Server 2008 R2 издание x64 (KB2633952) сега.
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Vista (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Vista за базирани на х64 системи (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Server 2008 (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация на Windows Server 2008 издание x64 (KB2633952) сега.
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Server 2008 R2 за базирани на Itanium системи (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Server 2008 за базирани на Itanium системи (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows XP (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows XP издание x64 (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Server 2003 (KB2633952).
Изтегляне Изтеглете пакета за актуализация на Windows Server 2003 издание x64 (KB2633952) сега.
Изтегляне Изтеглете сега пакета за актуализация на Windows Server 2003 за базирани на Itanium системи (KB2633952).
Дата на издаване: 22 ноември, 2011За повече информация за изтеглянето на файлове за поддръжка на Microsoft вижте следната статия в Базата знания на Microsoft:

119591 (Това може да е на английски) Как да получите файлове за поддръжка на Microsoft от онлайн услугиАктуализации от предишната сборна актуализация за часовата зона за Windows

Направени са следните промени след предишната сборна актуализация за часовата зона за Windows:
 • Калининград – стандартно време:
  Както беше вече обявено в статия 2625508 на Базата знания на Microsoft, Беларус реши да прекъсне лятното часово време от 2011 г. и да остана в перманентно "лятно време". Тази статия предлага потребителите да преминат към "заобиколно време" за Калининград – стандартно време. Тази актуализация на Windows прави преместването постоянно чрез включването на Минск в показваното име за Калининград – стандартно време. Новото показвано име за Калининград – стандартно време е "(UTC + 03:00) Калининград, Минск".
 • Източна Европа – стандартно време:
  Показваното име за тази часова зона е актуализирано на "(UTC + 2:00) Никозия".
 • Баия – стандартно време [Показвано име "(UTC-3:00) Салвадор"]:
  Нова часова зона на Windows е създадена за бразилския щат Баия.
 • Фиджи – стандартно време [Показвано име "(UTC + 12:00) Фиджи"]:
  Задава началото на лятното часово време за 2012 да бъде четвъртата неделя на януари.
 • Самоа – стандартно време:
  Променя изместването на UTC за Самоа – стандартно време от (UTC-11) на (UTC + 13). В резултат на това показваното име на часовата зона се променя на "(UTC + 13:00) Самоа".
Име на ключ на часовата зона Показвано име Начало на лятно часово време за 2012 Край на лятно часово време за 2012TZI подключ
Калининград – стандартно време(UTC+3:00) Калининград, МинскНямаНяма"TZI"=hex:4c,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Източна Европа – стандартно време:(UTC+02:00) НикозияПоследната неделя на март

02:00:00.000
Последната неделя на октомври

03:00:00.000
"TZI"=hex:88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,0a,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Баия – стандартно време(UTC-03:00) СалвадорТретата събота на октомври

23:59:59.999
Четвъртата събота на февруари

23:59:59.999
"TZI"=hex:b4,00,00,00,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,02,00,06,00,04,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03,00,00,0a,00,06,00,03,00,17,00,3b,00,3b,00,e7,03
Фиджи – стандартно време(UTC+12:00) ФиджиЧетвъртата неделя на октомври

02:00:00.000
Четвъртата неделя на януари

03:00:00.000
"TZI"=hex:30,fd,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,01,00,00,00,04,00,03,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0a,00,00,00,04,00,02,00,00,00,00,00,00,00
Самоа – стандартно време(UTC+13:00) СамоаПоследната неделя на септември

00:00:00.000
Първата неделя на април

01:00:00.000
"TZI"=hex: f4,fc,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,04,00,00,00,01,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,09,00,00,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00


Забележка Потребителите в Самоа – стандартно време не трябва да инсталират тази актуализация преди предстоящата смяна на времето на 29 декември. Тази актуализация трябва да се инсталира не по-рано от 23:59:59 на 29 декември 2011 г.


Познати проблеми

 • След като инсталирате тази актуализация, правилото за 2011 за Самоа ще бъде актуализирано на (UTC+13). Това води до неправилно търсене в хронологията за по-голямата част от 2011 година (до часа на прехода на 29 декември 2011 г.). За разрешението на този проблем е издадена актуализация: http://support.microsoft.com/kb/2657025 (Това може да е на английски)
 • След като инсталирате тази актуализация за Outlook 2010, някои срещи, които се случват в събота (включително от 31 декември 2011 и по-късни съботи), може да изчезнат от прегледа на календара. За информация относно проблемът и отстраняването му вижте http://support.microsoft.com/kb/2655312 (Това може да е на английски).  

  Този проблем не засяга Outlook 2003 или Outlook 2007.

Windows XP

Предварителни условия

За да приложите тази актуализация, е необходимо на компютъра да има Windows XP Service Pack 3 (SP3). За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

322389 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows XP


Изискване за рестартиране

Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като сте направили тази актуализация.


Информация за заместване на актуализацията

Забележка Можете да инсталирате този сборен пакет за актуализация дори след като сте инсталирали някои от следните вече издадени актуализации. Тази актуализация замества следната актуализация:

2570791 Сборна актуализация за часовата зона от август 2011 за операционни системи Microsoft Windows


Windows Server 2003

Предварителни условия

За да приложите тази актуализация, е необходимо на компютъра да има Windows Server 2003 SP2. За повече информация щракнете върху следния номер на статия, за да прегледате статията в Базата знания на Microsoft:

889100 Как да получите най-новия сервизен пакет за Windows Server 2003

Изискване за рестартиране

Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като сте направили тази актуализация.

Информация за заместване на актуализацията

Забележка Можете да инсталирате този сборен пакет за актуализация дори след като сте инсталирали някои от следните вече издадени актуализации. Тази актуализация замества следната актуализация:

2570791 Сборна актуализация за часовата зона от август 2011 за операционни системи Microsoft Windows


Windows Vista или Windows Server 2008

Предварителни условия

За да приложите тази актуализация, е необходимо на компютъра да има Windows Vista или Windows Server 2008 Service Pack 2.

Изискване за рестартиране

Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като сте направили тази актуализация.

Информация за заместване на актуализацията

Забележка Можете да инсталирате този сборен пакет за актуализация дори след като сте инсталирали някои от следните вече издадени актуализации. Тази актуализация замества следната актуализация:

2570791 Сборна актуализация за часовата зона от август 2011 за операционни системи Microsoft Windows


Windows 7 или Windows Server 2008 R2

Предварителни условия

За да приложите тази актуализация, няма никакви предварителни условия. Един и същ пакет се инсталира както на версията RTM, така и на версиите SP1 на Windows 7 и Windows Server 2008 R2.

Изискване за рестартиране

Може да се наложи да рестартирате компютъра, след като сте направили тази актуализация.

Информация за заместване на актуализацията

Забележка Можете да инсталирате този сборен пакет за актуализация дори след като сте инсталирали някои от следните вече издадени актуализации. Тази актуализация замества следната актуализация:

2570791 Сборна актуализация за часовата зона от август 2011 за операционни системи Microsoft Windows
Свойства

ИД на статията: 2633952 – Последен преглед: 8.01.2017 г. – Редакция: 1

Обратна връзка